Beiktatták az új eperjesi érseket, Jonáš Jozef Maximot

Jonáš püspököt az eperjesi székesegyházban szentelte püspökké Cyril Vasiľ SJ érsek.

beiktatás

Történelmi eseményt élt át január 27-én a szlovákiai görögkatolikus egyház; beiktatták az új eperjesi érseket, Jonáš Jozef Maximot. Hivatalával Jonas érsek a szlovákiai görögkatolikus egyház kilencedik helyben lakó püspöke és második metropolitája lett. 

Aranyszájú Szent János ereklyéinek átvitele emléknapján, az eperjesi Keresztelő Szent János székesegyházban megtartott szentelési szertartást Cyril Vasiľ SJ érsek, kassai megyéspüspök vezette. A társszentelők a pozsonyi eparchia és az eperjesi főegyházmegye egykori apostoli adminisztrátora, Peter Rusnák, valamint Benedikt Aleksijčuk, a chicagói ukránok megyéspüspöke voltak. A püspökszentelésen több mint ötven keleti rítusú és latin szertartású püspök vett részt Szlovákiából és külföldről, valamint számos diplomáciai képviselő. Az érseki Szent Liturgiát csaknem 250 pap koncelebrálta, köztük Kocsis Fülöp metropolita, Orosz Atanáz és Szocska Ábel püspökök is.

püspökök

A szertartáson mondott köszöntőjében Cyril Vasiľ érsek így fogalmazott: „Ma nemcsak egy újabb püspökszentelésnek lehetünk tanúi, amelyet Szlovákia időszakonként megél, hanem az egész szlovákiai ’sui iuris’ (saját jogú) görögkatolikus metropolitai egyház kap új vezetést. Jonas érsek az egyház első feje, a történelem első keleti metropolitája, akit Szlovákiában szenteltek fel."  Vasil érsek később így folytatta: „Bekerülni az apostoli utódlás folyamatos láncolatába – ez a legnagyobb ajándék, amit a gyülekezetben valakinek megadhatunk.”

"Mi vár rád ma itt? – kérdezte az érsek az új püspöktől, majd felelt is rá:  „Isten népe vár itt rád, aki szeretné látni benned lelkipásztorát, vezetőjét, ügyintézőjét, védelmezőjét, aki vezetni fogja őket ezekben a nem könnyű időkben. (…) Várjuk, hogy érkezéseddel helyreállíthassuk egyházunk legfelsőbb szerve, a Hierarchák Tanácsa tevékenységét. (…) Hisszük, hogy alázatod, komolyságod, lelki tapasztalatod, ortodoxiád és buzgóságod nagy értéket jelent majd." - mondta a szentelő érsek, majd hozzátette: „A püspök Krisztus képmása az Egyházban. Feladata, hogy kinyissa Isten országának kapuját. (…) Azt várjuk el tőled, hogy teljes mértékben Krisztus, a Jó Pásztor, a Király élő képmása legyél, és főpap, aki feláldozza magát a rábízott emberekért.”

A püspökszentelési szertartás két részben zajlott. Az elsőben, még a főpapi Szent Liturgia megkezdése előtt a szentelése előtt álló püspököt az apostoli nuncius mutatta be, majd Mons. Nicola Girasoli felolvasta annak a bullának a latin szövegét, amellyel Ferenc pápa kinevezte az új eperjesi érseket és metropolitát. A szlovák fordítás felolvasását a jelölt hármas – általános, trinitárius és krisztológiai – hitvallása követte. A felszentelés második része már a liturgia alatt folytatódott. A szertartás egyik legjellegzetesebb mozzanata, amikor a jelenlévő püspökök mindegyike a jobb kezét az előtte álló püspök jobb vállára téve kéri Isten kegyelmét a szentelendőre.

Atanáz püspök

A szertartás végén Jonáš Jozef Maxim frissen felszentelt érsek mondott köszönetet mindenkinek. Elmondta, hogy hetvenhét éve történt az utolsó püspökszentelés ebben a székesegyházban. Az utolsó felszentelt püspök 1947-ben Vasiľ Hopko volt. Az ő szentelő püspökének egyike pedig  Boldog Gojdics Pál. „Ma az ő ereklyéik vannak az oltáron, mint helyi templomunk két nagy fénye. Nagyszerű fáklyák ők számomra az üdvösség felé vezető úton. Azt hiszem, nem vagyok egyedül” – mondta Maxim érsek. „Hálás vagyok ma Istennek, hogy elhívott erre a szolgálatra, és lehetővé tette, hogy Szentlelke erejével folytassam és vigyem a Jézus Krisztusba, az én Uramba, tanítómba és vezetőmbe vetett hit bizonyságtételét.”

püspökök

Jonáš Jozef Maxim 1974. november 21-én született Lőcsén (ma Szlovákia területe, Léva). Érettségi után teológiát kezdett tanulni Eperjesen, majd 1994-ben ugyanitt belépett a szemináriumba. 1998-ban szentelték pappá Eperjesen, ugyanebben az évben teológiai diplomát szerzett. A Pápai Keleti Intézetben folytatta tanulmányait, ahol 2000-ben licenciát, 2017-ben doktorátust szerzett keleti egyházi tudományokból. 2002–2004-ben az Eperjesi Egyetem görögkatolikus teológia szakának tanára volt. 2004-ben az ukrajnai Univ sztudita lavrájába ment, ahol 2008. május 22-én tett szerzetesi örökfogadalmat. 2017-ben doktorátust szerzett keleti egyházi tudományokból. 2011-től 2020-ig a lvivi monostor, 2020-tól az univi lavra igumenje. A szlovák mellett beszél ukránul, oroszul, olaszul, angolul és franciául.

Forrás: Az eperjesi görögkatolikus egyházmegye hivatalos oldala (www.grkatpo.sk)

Címkék