Állásajánlat

A sajószentpéteri Szent Péter Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde újonnan induló csoportjába óvodapedagógus munkatársakat keres

állásajánlat

A Szent Péter Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye:

Szent Péter Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde

3770 Sajószentpéter, Élmunkás utca 2.

A jogviszony jellege, időtartama:

Pedagógus-munkakörben, munkajogviszonyban, határozott időre szóló alkalmazás, mely alkalmasság esetén meghosszabbítható.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Illetmény és juttatások:

Az egyházi fenntartású intézményben az óvodapedagógus alkalmazására, illetménye és a juttatások megállapítására a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, óvodapedagógus végzettség
  • gyakorló keresztény élet, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

érettségi bizonyítvány, főiskolai oklevél, szakmai önéletrajz, motivációs levél, lelkipásztori ajánlás, egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A  munkakör  betöltésének  időpontja:  2023.08.15.

A  pályázat  benyújtásának  határideje: folyamatos

A pályázat benyújtásának módja:

  • Postai úton, a Szent Péter Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde címére (3770 Sajószentpéter, Élmunkás utca 2.)
  • Elektronikus úton gorogovi.sajoszentpeter@gmail.com címen keresztül.

A pályázat benyújtását követően, egyeztetett időpontban személyes meghallgatásra kerül sor.

 A pályázat elbírálásának módja, rendje: a személyes meghallgatás után az eredményről értesítést küldünk.

Címkék