A Szent Eucharisztia a keleti egyházakban - PÁLYÁZAT

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola a budapesti 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra készülve négyéves országos pályázatsorozatot hirdet teológia szakos egyetemi és főiskolai hallgatóknak, melynek témája: a Szent Eucharisztia a keleti egyházakban.

eucharisztia

A pályázatsorozat tematikája évekre lebontva:

-        2016-2017: történelem-liturgiatörténet

-        2017-2018: biblikum-patrológia-szentségtan

-        2018-2019: morális-pasztorális-kánonjog

-        2019-2020: liturgika-lelkiségi teológia 

Formai követelmények:

-        terjedelem: 30 ezer – 50 ezer leütés között, A/4 es lapra nyomtatva egy példányban, valamint elektronikus formában CD-re írva Word formátumban

-        a tudományos műveknél szokásos szakirodalom és metodológia alkalmazása 

Elbírálás:

A pályaművek elbírálását a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és más teológiai főiskolák professzoraiból összeállított szakmai zsűri végzi. 

Kapcsolattartó:

Dr. Ivancsó István, ivancsoi@atanaz.hu 

Leadási határidő: minden év április 15-e. 

Díjazás: Évenkénti elbírálás alapján

I. díj – 100 ezer forint

II. díj – 60 ezer forint

III. díj – 40 ezer forint

A zsűri döntése alapján a legjobb pályaműveket publikálni fogjuk. 

Leadási postacím:

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 4400 Bethlen Gábor utca 13-19. 

A pályázat jeligés. A pályaműveket név nélkül, jeligével ellátva kell beküldeni. A személyes adatokat lezárt borítékban kérjük elhelyezni a pályázati csomagban.

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 

Címkék