A kereszt jele szeretetre sürget

Keresztet állítottak az edelényi templom udvarán

Kereszt , háttrében templom

Az edelényi templomot éppen negyven éve szentelték fel a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére. A helyi közösség adományaiból készült el az a kereszt, amelyet most a templom udvarán állítottak föl. A kereszt talapzata kő, annak fedlapja márvány, a kereszt anyaga pedig fa. Az új kereszt mind anyagában, mind pedig kialakításában és elhelyezésében szerves egységet alkot a kőből épült, tetején fa lanternás templommal.

A templom kerek évfordulóján tartott ünnepi Szent liturgiát Atanáz püspök vezette. Ennek kezdetén áldotta meg az új keresztet.

kereszt megáldás

A liturgián mondott homíliában a főpásztor a művészetben János passióként is ismert evangéliumi szakasz (Jn 19) történetének egy mondatát kiemelve arra hívta föl a figyelmet, hogy Jézus szenvedése és kereszthalála Isten végtelen szeretetének tanúsága. „Íme, a ti királyotok” – hangzik Pilátus mondata.

A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén „a keresztre  feszített Jézus Krisztust mint királyunkat is szemléljük, és hálásan köszönjük azt a szeretetet, amellyel életét adta  érettünk. Valahányszor egy kereszt előtt megállunk és keresztet vetünk, ez a hála tölti el a szívünket, mert úgy szerette Isten ezt a világot, az emberiséget, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen (Jn 3,16) hanem örökké éljen. Ez a felirat olvasható az újonnan felállított és megáldott kereszt tövében is.” – mondta a püspök, majd így folytatta:

„Ennek bizonyosságával hajlunk meg mi mindannyian a kereszt előtt. A zsolozsma imádságában is erre buzdítjuk egy mást:  „Jertek  boruljunk le és imádjuk Jézus Krisztust, a mi Királyunkat és Istenünket.” Ezzel az érzéssel közeledhetünk mi s ehhez, a most felállított és megszentelt kereszthez.”

püspöki kereszt

Végül Szent Pál apostol korintusiakhoz intézett szavait idézte Atanáz püspök: „Jézus szeretete sürget minket, mert ha egyvalaki meghalt mindenkiért, akkor valamennyien meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” (2Kor 5,14-15) Ha meglátjuk a keresztet és benne a szeretet jelét, akkor az bennünket is a tiszta szeretetre indít egymás iránt. A kereszt megmaradó jele annak, ahogyan Isten mindhalálig szeretett és szeret bennünket, és ha keresztet vetünk előtte, akkor ez annak a jele, hogy Krisztus szeretete most is sürget mindenkit arra, hogy nagyon szeressük egymást és tegyünk meg mi is mindent egymás szeretetért.”

a tempomban

A kereszt megáldásán a városbeli iskolásokon kívül az óvodások is jelen voltak, a püspöki szent liturgián pedig sok általános- és középiskolás tartott ki mindvégig.

FÉNYKÉPEK (Minyóczki Csaba(

Címkék