November 21. A készületi idő hetedik napja: A Legszentebb Istenszülő Szűz Mária bevonulása a templomba

Ikon

Örvendezzen ma a magasságos mennyország, * harmatozzanak örömet a felhők * a mi Istenünk rendkívül nagy csodatételei miatt. * Íme a napkelet felé néző kapu terméketlen meddőségből megszületik az ígéret szerint, * és Istennek ajánlják őt lakóhelyül, * és szeplőtelen áldozatként bevezetik ma a templomba…” (Lítiai sztihirák)

Tanítás

Áldozat és templom, e két dolog szorosan összetartozik. Az Istenszülőt „szeplőtelent áldozatként bevezetik ma a templomba…” Joakim és Anna leánya ott marad, hogy ott nevelkedjen az Úrnak, ahogy minden keresztény édesapának és édesanyának az Úrnak kell nevelnie a gyermekét. Ez a nevelés vagy növekedés tele van önmegtartóztatással, lemondással és áldozathozatallal, mígnem az ember-palánta „templommá” válik.

II. János Pál pápa 1991 szeptemberében a yamoussoukro-i Béke Királynője bazilika felszentelésekor ezt mondta: „Isten templomai vagytok. Az igazi szentély, Isten lakóhelye az emberek között maga az ember, amennyiben az építmény szilárdan áll az alapzaton, amely Jézus Krisztus.” (v. ö. 1Kor 3, 11-16)

A boldogságos Szüzet bevezetik a templomba, hogy Istennek szenteljék. Így készíti fel az Atya szent hivatására, az istenanyaságra. Ő az első igazi templom testestől, lelkestől. Ez a mai ünnep igazi öröme, hogy megváltás készül nekünk, lehetőség, hogy mi is templommá váljunk.

Elmélkedés

Megdöbbentő igazság, hogy Isten a testünket választotta jelenlétének helyéül. Ez az ember hihetetlen méltóságát jelenti. Isten sem találhatott más módot, hogy bebizonyítsa irántunk való szeretetét, minthogy testet öltött egy nő testéből. Meg akarta mutatni, hogy szeret minket, ezért életét adta értünk, s aki életét adja, testét adja. Nem adhatjuk életünket a testünkön kívül.
Rendkívüli misztérium ez, amelynek nyomán mély tisztelet kellene, hogy fakadjon bennünk a testünk iránt, amely Isten jelenlétének a helye.

Isten ellenfele a Sátán azért akarja állandóan lerombolni a teremtés mesterművét, a teremtményt, mert elviselhetetlen számára a szeretet. Az emberi test ellen viselt hadjárata különösen megmutatkozik a XX. században. Elburjánzottak azok a betegségek és magatartásformák, amelyek a test megvetéséhez és rombolásához kötődnek, mint például az anorexia, bulimia, kábítószer, abortusz, öngyilkosság stb.

Tanács

Ahogy a gyermekeknek mesékkel, történetekkel tanítunk meg nehezebben érthető dolgokat, úgy az Egyháznak is megvannak az eszközei, hogy megvilágítsa számunkra az igazságot. Az Egyház az ikonokon keresztül a Szentlélek által magyarázatot ad arról, hogy Isten hogyan hogyan készítette elő az emberiség megváltását Márián keresztül.

Csöndesen szemléljünk ikonokat ünnepeinkről, hogy felfedezzük, mennyi mindent mesélnek el nekünk, kiegészítve a Szentírásból megértett igéket! Adjunk hálát Istennek azért a gondviselésért, hogy ilyen gazdag hagyományt adott nekünk, mint az ikonfestészet, és a szertartásunk! Imádkozzuk el az ünnep vecsernyéjének, utrenyéjének sztichiráiit!

A mai szentírási szakasz: Zsid 9, 1-7; Lk 10, 38-42; 11, 27-28