Ferenc pápa köszönőlevele Fülöp metropolitának

Kocsis Fülöp

Ferenc pápa levélben mondott köszönetet Fülöp atyának és a görögkatolikusoknak a fogadtatásért és az ajándékokért, és üdvüzletét küldi minden görögkatolikusnak.

Nagyméltóságú és Főtisztelendő
Kocsis Fülöp
Hajdúdorogi Érsek-Metropolita Úrnak


Magyarországi apostoli utamról visszatérve meg szeretném köszönni
Excellenciádnak a szívélyes és testvéri fogadtatást, amelyben a budapesti
„Istenszülő oltalma" görögkatolikus templomban részesülhettem. Hálás
vagyok a nagylelkű ajándékokért, valamint a születésem évében termett
Tokaji borért.

Kérem, Excellenciás uram, adja át üdvözletemet az egész
görögkatolikus közösségnek, amelynek emlékét hálával telt
szívemben őrzöm.

Biztosítom Önt imáimról, és kérem, hogy tegye meg ugyanezt értem.
Az Úr Jézus áldja meg és a Boldogságos Szűz oltalmazza Önt.

Testvéri üdvözlettel,

Franciscus

Kelt Rómában, a Lateráni Szent Jánosnál, 2023. május 4-én

 

a levél

Címkék