Virágvasárnap templomainkban

Egyházmegyénk templomaiban is az alábbi imádság keretében kerültek megszentelésre a virágvasárnapi barka ágak.

A képgalériában az avasi, edelényi, felsővadászi, kazincbarcikai, kányi, mucsonyi egyházközségek szertartásán készült fényképek találhatóak.

Virágvasárnap

Urunk Istenünk, ki a kerubokon trónolsz, ki felébresztetted hatalmadat s elküldötted egyszülött Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust, hogy keresztje, eltemettetése és feltámadása által üdvözítsd a világot, akinek is, midőn önkéntes kínszenvedésre Jeruzsálembe jött, a sötétségben és a halál árnyékában ülők s győzelem jelvényeivel, pálma és olajfaágakkal az ő feltámadását előjelezték: most tenmagad Urunk áldd meg † ezen pálma és olajágakat! Bennünket pedig, kik ezen az előünnepen, őket utánozva, kezünkben pálma és fagallyakat hordozunk, védelmezz és tarts meg' És amint az a népsereg s a gyermekek hozsannát zengtek neked, úgy bennünket is őrizz meg, hogy dicsénekek és szellemi hangok között méltókká legyünk életadó és harmadnapi feltámadásod elérésére, a mi Urunk, Jézus Krisztusban, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mindenható Úristen! Te Noé igaz szolgád idejében a bárka által egyházad előképét jelezted és az olajfaágat hozó galamb által legszentebb Lelked eljövetelét hirdetted. Ugyanezen előképet teljesítették a zsidó gyermekek is, kik olajfa és pálmaágakkal eléd menvén kiálták: Hozsanna a magasságban. Mi is ezt a kiáltást hangoztatjuk: Hozsanna, ki az Atyával és Szentlélekkel jön, most és mindenkor és örökkön-örökké.

 

KÉPGALÉRIA

Címkék