Utazás a jelenben, a múltból a jövőbe

A Miskolci Egyházmegye, jogelődje alapításának centenáriumi évében, az eperjesi egyházmegyébe szervez zarándoklatot

templomok

A Miskolci Egyházmegye 2024-ben ünnepli jogelődjének, a Miskolci Apostoli Exarchátus alapításának 100. évfordulóját. Eme jeles alkalomból alapos lelki előkészületet tervezünk, méltóan megünnepelve az elmúlt száz év történelmét, valamint tisztelettel adózunk őseink emlékének, akiknek hűsége és kitartása 2015-ben meghozta gyümölcsét: megalakult az önálló Miskolci Egyházmegye.

2023-ban előkészületként Rómába, egyházunk központjába, Szent Péter és utódainak székhelyére zarándokoltunk el. Ünneplésünk azonban nem múlhat el anyaegyházmegyénk, az eperjesi egyházmegye, valamint a Felvidék meglátogatása nélkül. 2024 nyarán felkeressük ezt a vidéket, adózva gyökereink és őseink előtt, egyúttal erőt merítünk a reményteljes jövő felé haladva. A zarándoklat nem múlhat el a vidék épített és természeti örökségének felkeresése és a pihenés megtapasztalása nélkül sem, hogy a lélek és a test is feltöltődve, megerősödve térhessen haza az itthon maradottak épülésére.

Vezesse a Mindenható ezt a zarándoklatot, hogy Isten kegyelmét megtapasztalva ugyanazzal a kitartással adjuk tovább hitünk örökségét utódainknak, ahogy tették azt elődeink is nemzedékeken át, egységben szeretett Anyaszentegyházunkkal.

A centenáriumi zarándoklat  programjáról, a jelentkezés módjáról a mellékletben, vagy a LINKRE kattintva találhatók részletesebb információk.

 

 

Címkék
Csatolmány