„Uram, szeretem a te házad ékességét és a te dicsőséged lakhelyét!

A zsoltáros szavait ismételve örömmel adunk hálát a Mindenható Istennek, hogy diósgyőri templomunkban fűtés korszerűsítést tudtunk megvalósítani.

Diósgyőri templom

A kép eltávolítva.A templomunk építése után,
1961-ben,
még nem is mertek gondolni a kedves hívek arra,
hogy majd mennyire szükség lesz
korszerű technikával
megoldani a
templom fűtését.
Az eltelt évtizedekben
elavult és már
hatástalanná is vált
konvektoros
gázfűtést
tudtuk lecserélni
biztonságos és
korszerű rendszerre.

   Az EMMI-től kapott pályázati támogatás 1.000.000,- Ft összegben bátorította az egyházközséget a második rész vállalására. A pályázati munka elnevezése: EGYH-KCP-25-0409, a templom fűtésének korszerűsítése. A kivitelezési munkálatokat Kisiczki István szakszerűen végezte, Gedeon Miklós építési műszaki ellenőr iránymutatásaival, akiknek köszönettel tartozik egyházközségünk minden tagja. A munkálatok elvégzése 2015 május 20-án a műszaki átadással történt. Bízik benne közösségünk, hogy a hideg idő beálltával is alkalmas lesz templomunk a mindennap szokásos szertartások végzésére, az ünnepnapok és vasárnapok tisztes megünneplésére. Alkalmas lesz a templomi katekézisek, Bibliórák, családcsoport és felnőtt hittanok szervezésére. A Főpásztorunk áldásával és engedélyével indult megújítás sok erőt ad mindnyájunknak. Bizalommal tekintünk a jövőbe, hogy a középkorúak és az ifjúság is nagy megelégedéssel fogadják a kivitelezés nyújtotta áldásokat.
   Templomunk védőszentje legyen a diósgyőri hívek közbenjárója, a jó ügyért fáradozóknak és adakozóknak Mennyei Atyánk kegyelmeit árassza!
Miskolc-Diósgyőr, 2015. június 2.

Címkék