Ünnep az Örömhírvétel oviban

Örömhírvétel ünnepére készültek el a sárospataki Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda imaszobáját ékesítő ikonok

ikonszentelés

„Ma van a mi üdvösségünk kezdete és az örök titoknak megnyilatkozása, Az Isten fia a Szűz fiává lőn, és Gábor arkangyal Isteni kegyelmet hirdet” (Tropár.4. hang)

A Sárospataki Örömhírvétel Görögkatolikus Óvodában 2023. március 23-án került megrendezésre az intézmény névadó ünnepe, Szűz Mária örömhírvétele melyet Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepeként is emlegetnek a néphagyomány szerint.

A gyermekekkel és az óvoda dolgozóival együtt ünnepelt Orosz Atanáz püspök, Páll Miklós óvodalelkész, Bialkó Mária MEKIF igazgató, Aros János polgármester úr, Vitányi Eszter jegyző asszony, az egyházmegye és a fenntartó munkatársai valamint a szülők képviselői.

az óvodában

Óvodánk 2011-ben került a görögkatolikus egyház fenntartásába, azóta büszkén viseljük különleges nevünket, melyet Mária csodálatos fogantatásának eseményéről kapta.

Nagy örömmel, izgalommal és szeretettel készültünk erre a napra. A mindennapi lelki percek és a hittan foglalkozások alkalmával gyermekeink megismerkedtek a bibliai történettel, szép énekeket, verseket tanultak erre a napra. A közös imádságok még közelebb hozták hozzánk az égi Édesanyát, a gyermekét váró boldog Máriát.

A csodálatos fogantatás hírül vételét, az Angyali üdvözlet jelenetet a Pillangó csoportos gyermekek adták elő mély átéléssel. A gyermekek, az intézményünk dolgozói és a meghívott vendégek örömmel bekapcsolódtak az ismert énekek éneklésébe, a közös imádságokba. Ezáltal igazi bensőséges, családias, közös hálaadást élhettünk át az ünnepi percek idején.

gyerekek

E jeles nap különösen is fontos volt számunkra, hiszen sor került a felújított imaszobánk megáldására és Makláry Terézia ikonfestő művész által elkészített Örömhírvétel, Krisztus és Szűz Anya ikonok megszentelése.

A szentelési szertartást Orosz Atanáz püspök atya végezte, aki közvetlen hangon, a gyermekekhez szólva mutatta be az ikonképen látható szenteket, megismertette az örömhírvétel eseményét és közös imádságra buzdította a megjelenteket. Végül megköszönte a szereplőknek a csodálatos műsort, majd megáldotta és megszentelte a gyermekeket és az óvoda dolgozóit.

Az imaszoba méltó helyet biztosít a keresztény értékek közvetítésének, a hétkezdő imádságoknak, az egyházi ünnepek és a hittan foglalkozások megrendezésének.

Ezzel régi álmunk teljesült! Hála és köszönet a Miskolci Egyházmegyének és az óvoda fenntartónak az erkölcsi és anyagi támogatásért, Sárospatak város önkormányzatának a tulajdonosi hozzájárulásért. 

az óvoda nevelőtestülete

FÉNYKÉPEK

Címkék