Új áldozópap a Miskolci Egyházmegyében

Molnár Attila diakónust július 20-án Sátoraljaújhelyben szentelte áldozópappá Orosz Atanáz megyéspüspök.

papszentelés

Szent Illés próféta ünnepén nemcsak az újszenteltért, hanem egy papi életet pályájáért, de ezzel együtt közösségünk és Egyházunk gyarapodásáért is imádkozunk ma. Utalva Illés próféta tüzes szekerének előképére azt kívánjuk, hogy „aki ma erre a tüzes szekérre felül a Szentlélek tüzével tudja végigfutni pályáját” – mondta a megyéspüspök. Szemtanúi leszünk egy kegyelemnek, ami a szentlélektől árad, mégis a papszentelést egy egész élt munkája, kitartása és türelme erősíti meg, hogy az igazán hatékony, gyümölcsöző és eredményes legyen – hangsúlyozta a püspök.

Csodálatos a mai, a szentelendővel együtt végzett Szent Liturgia, de még nagyszerűbb, ha a következő több száz és több ezer liturgián ugyanúgy jelen lesz az áldozópap által leesdett Szentlélek tüze és kegyelme,mely bearanyozza az ott jelenlévők életét is – folytatta a gondolatmenetet a főpásztor. Emlékeztetett arra, hogy Illés próféta a lelki ember átalakulásának a mintája, de imádságával a szentlélek lehívásának és a tűz megtartásának élő jelképe is. „Egy egész életre kérjük a Szentlélek tüzét, hogy az a szekér, amely most elindul, az mindig tüzet vigyen, bátorságot és lelkesítő tüzet azok felé, akik felé az Úr az Ő irgalmasságát akarja kifejezni” – mondta Orosz Atanáz.

Imádságainkat kérte a főpásztor, azért, hogy az Illés próféta közbenjárásával elkezdett papi életpálya beteljesedjen mindazok javára, akikre küldetést kap, egyházunkért és saját élethivatásunk elmélyítését is. „Adja Isten, hogy Illés szekerén mi is továbbvihessük azt a tüzet, amelyet a Szentlélek rejtett a szívünkbe” - zárta beszédét a megyéspüspök.

Molnár Attila szolgálatait továbbra is a Miskolci Egyházmegyében, a sátoraljaújhelyi parókián teljesíti, immáron segédlelkészként.

pap evangéliumot olvas

További fotókat, és az új áldozópappal készült interjút hamarosan közzétesszük.

Címkék