Tricentenáriumi lelki napok Sajópálfalán

Sajópálfalára az emlékévben is rendszeresen érkeznek közösségek egy-egy lelki napra. A hétvégén a Miskolci Esperesi Kerület szervezett zarándoklatot, a nagyböjti lelki napot Palánki Ferenc megyéspüspök vezette.

Stefán Zoltán, Galambvári Péter, Palánki Ferenc

A miskolci kerület papjai és hívei útnak indultak egyházmegyénk kegyhelyére, Sajópálfalára, hogy nagyböjti lelki napon vegyenek részt. A lelkiekben gazdag elmélkedéseket Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi püspök atya tartotta.

Az akathisztosz szombatnak megfelelően, a Szűzanya oltalmát kértük az Akathisztosz imádságában életünkre Galambvári Péter atya vezetésével. Ez után az első elmélkedés következett, melyben Palánki püspök atya kiemelte a Kereszt átölelő mivoltát az életünkben, hisz mindnyájan, ha elfogadjuk, ha nem, a kereszt vonzásában élünk. Annak a keresztnek a vonzásában, amely kitárt karral öleli át a megfáradt, megtört embert.

Mindezek után kiscsoportos megbeszélések következtek, ahol az emberek maguk is, kisebb körben szólhattak saját életükben megtapasztalt keresztjükről, a kereszt mindent feláldozó szeretetéről. Ezt követően közösen imádkoztunk a Szent Liturgián, Papp András esperes atya vezetésével.

Az együtt elfogyasztott ebédet követte a második elmélkedés a feltámadás örömének továbbadásával. Püspök atya sok személyes példát osztott meg velünk az életéből. Kiemelte, hogy Krisztus mindnyájunknak reménységet hozott és a legfőbb, hogy bárhol is legyünk, minden embertársunkban igyekezzünk Krisztust meglátni!

Egy nagyon szép gondolatot szeretnék még kiemelni, amely a 2001-es kárpátaljai árvíz egyik károsultjától idézett az előadónk: „…ha a veszteségek nyomán feltámad a lélek, nem csináltunk rossz cserét!”

Azt gondolom, mindenki, aki eljött, lelkileg töltekezhetett és méltó készületben részesülhetett  legnagyobb ünnepünket, a Húsvétot várva.

Salai Szabolcs

TOVÁBBI KÉPEK