Tevékeny jelenlét Hernádvécsén

A Miskolci Egyházmegye tavaly csatlakozott ahhoz a kormányprogramhoz, amely a Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjának módszereit alkalmazva, a legszegényebb települések felzárkózását tűzte ki célul.

Vecsei Miklós, Kovácsné, Horvéth Zsuzsanna, Orosz Atanáz

A 300 legszegényebb magyar település egyike Hernádvécse. A múlt közel ezeréves, a környezet festői, azonban a faluban ma már mélyszegénység van és több száz halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él. Itt kezdődött meg egy évvel ezelőtt a közös gondolkodás, a közös munka és összefogás, a Máltai Szeretetszolgálat iránymutatásai alapján, amely most újabb állomásához érkezett; végleges helyszínére költözhet a Jelenlét Pont. A falu központi helyén álló házat átalakítás és felújítás után Orosz Atanáz püspök szentelte meg október 8-án.

az épület átadása

A házszentelésen mondott homíliában Atanáz püspök arra hívta föl a figyelmet, hogy az életszínvonal átlagos szintje alatt élőknek mily nagy szükségük van a folyamatos segítségnyújtásra és támogatásra. A község lakói mára már fölismerték azt a lehetőséget, amelyet ez a program és a benne dolgozó munkatársak nyújtani tudnak.

„A Máltai Szeretetszolgálat buzgósága lehetővé teszi, hogy a felzárkózó települések programban Isten jelenlétét emberi jelenléttel érzékeltessük, és ez az emberi jelenlét immáron egy éve gyümölcsöket is termett.” – állapította meg Atanáz püspök, majd hozzátette: „A fogantatástól a foglakoztatásig meghirdetett program mindenkit meghív egy találkozásra és bevon egy olyan folyamatba, amelyből felzárkózás alakulhat ki. Ebben a házban szeretnénk továbbadni az evangélium örömét, és azt az esélyt, amit mindenki számára Isten adott minden egyes születéssel, minden emberi élet elkezdésével.”

Atanáz püspök, Vecsei

A Jelenlét Pont átadását Vecsei Miklós, a társadalmi felzárkózásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke is megtisztelte látogatásával. A Jelenlét programban alkalmazott megközelítési módszerek, szemléletmódok kialakítása az ő személyéhez és „csapatához” fűződnek. Ünnepi gondolataiban az ezekben rejlő lehetőségeket, ennek tapasztalatait, a „jelenlét” fontosságát osztotta meg a hallgatósággal. Ha segíteni szeretnénk, először meg kell ismerjük az adott körülményeket, az embereket és szükségleteiket, ehhez pedigaz egyetlen lehetőség a személyes jelenlét” - mondta a miniszterelnöki biztos. Arra is kitért, hogy ez sokszor nagyon nehéz feladat, sőt a programban folyó munka nem mindig hoz látványos, azonnali eredményt, akár évtizedek is kellenek hozzá.

Tóthné

A Hernádvécsén eddig már megvalósult programokról, annak tapasztalatairól és a további tervekről a Jelenlét program egyházmegyei koordinátora, Tóthné Kukola Mária számolt be. Az elmúlt évben huszonhárom gyermek tanult zenét a Szimfónia programnak köszönhetően. Késő ősszel, még a nagy hideg beállta előtt, a tizenhat kölcsönözhető vaskályha csupa olyan családhoz került, ahol szinte nem is volt fűtés. Gyermekszemészeti szűrőprogramot szerveztek, tavasszal pedig a „Kiskert program” indult be. Néhány hét múlva műhelyiskola indulhat be. A további tervek között szerepel egy mintakert létrehozása a most átadott Jelenlét Pont mögött. A kialakított irodában többek között a hivatali ügyek intézéséhez nyújtanak majd segítséget. A távolabbi tervek között külső közösségi tér kialakítása, valamint barkácsműhely felállítása is szerepel.

A Jelenlét Pont épületének felújítása a Magyar Kormány EGYH-RKI-20-0004 számú támogatásából valósult meg.

Fényképek (Kissné Huszti Andrea)

Címkék