Tanévnyitó a Miskolci Egyházmegyében

A Miskolci Egyházmegye köznevelési intézményeiben dolgozó oktatók-nevelők számára tartottunk tanévnyitót az egyházmegye székesegyházában augusztus 30-án, Miskolcon.

templom belseje

Az egyházmegye fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények több mint háromszáz dolgozója vett részt a székesegyházban tartott tanévnyitó Szent Liturgián, és az azt követő előadásokon. Rendkívül jó alkalom nyílt arra is, hogy az egymástól térben távol levő intézmények dolgozói, óvónők, tanítók-tanárok, lelki vezetők találkozzanak és lélekben is megerősítést kapjanak az új tanévre. Orosz Atanáz, miskolci püspök köszöntőjében a tanító Krisztust állította példaként a pedagógusok elé.

Korzenszky RichárdMi az, amit egy egyházi iskolában dolgozó pedagógustól el lehet várni? – tette fel a kérdést Korzenszky Richárd OSB tihanyi perjel, aki maga is hosszú ideig tanított iskolában gyermeket. A választ két kulcsfogalommal adta meg előadásában: szakmai hozzáértés és emberi tisztesség. Hiszen munkája során „vonatkozási személyiséggé” válik minden pedagógus, aki akarva-akaratlanul is a gyermekek mintájául szolgál, mert „soha nem fogjuk elfelejteni, ahogyan tanítottak bennünket” – mondta a bencés szerzetes. Felhívta a pedagógusok figyelmét arra is, hogy határozott értékrend szerint kell élnünk, mert ezt megérzik a gyermekek, és munkánk majd később, valamikor fog „visszaköszönni.” Az egyházi iskolákban folyó munka, nem lehet más, mint amit más iskolától is elvárunk, de abban mégis más, hogy odafigyeléssel együtt és egymásért kell dolgozzunk, és az életünkről kell, hogy szóljon. Ebben a munkában a keresztény ember számára a minta a Názáreti Jézus, segítségére pedig a Szentlélek ereje szolgál. Ezzel a biztatással kívánt mindenkinek sikeres tanévkezdést.

Egyházmegyénk idén új intézménnyel gyarapodott, a sátoraljaújhelyi Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal. Így köznevelési intézményeinkben immár több mint három és félezer diák mintegy háromszáznegyven pedagógus és másfél száz, a pedagógusok munkáját segítő alkalmazottról gondoskodunk.

Örömmel és hálával tekintünk az új tanév kezdetén az elmúlt években pályázati forrásból kívül-belül megújult miskolci és edelényi iskoláinkra, melyekre együtt több mint egymilliárd forintot fordíthattunk. Selyeben szeptembertől saját erőből épített új, kétcsoportos óvodába járhatnak a gyermekek. A nyár folyamán a karbantartásokon, felújításokon túl több intézményünkben új eszközök beszerzésére is sor került. Az új játékok sok gyermeknek szereznek majd örömöt. Az örömök mellett néha félreértésekre is fény derül. Az ingyenes tankönyvek vonatkozásában keletkezett félreértést a fenntartó az előírásoknak megfelelően rövid időn belül rendezni tudta.

Közös tanévnyitó imádságunkkal lélekben is megerősödve készülünk a ránk váró feladatokra, melyeket gyermek, diák, pedagógus, szülő és fenntartó életét és munkáját nem csak egy évre, de hosszabb távon is meghatározhatja. Ezt mutathatja az is, hogy a fentebbieken túl a szociális szférában szinte minden életkort felölelően Miskolcon bölcsőde, Ózdon szeretetotthon, Abaújban és Zemplénben lakásotthonok és nevelőszülői hálózat fenntartásával is szolgáljuk mindazokat, akik segítségre szorulnak.

Szemerszki Mihály

oktatási referns

 

Címkék