Szuhakálló centenáriumi ünnepségre készül

A Miskolci Apostoli Exarchátus megalapításának évében szentelték fel a szuhakállói templomot

restaurálás közben

Szuhakállóban rendkívüli ünnepre hívtak a harangok 1924. június 24-én, Keresztelő Szent János születésének ünnepén, ezen egyházközség alapításának új temploma felszentelésének reggelén. (A hónap elején, 1924. június 4-én adta ki XI. Piusz pápa azt a dekrétumot, melyben a trianoni békeszerződés után Magyarországon maradt parókiák számára Apostoli Ad­mi­niszt­ra­tú­rát (görögül Exarchátust, magyarul Kormányzóságot) létesített).

festmények

A nehéz, fáradságos munkával szinte kézi erővel az alig több, mint ezer lelket számláló falu közössége által szinte „hegyeket mozgatva” felépítette templomát … 8-10 ezer zarándok és a helyi megyei méltóságok és a papság részvételével. Erre emlékezve készítjük elő a centenáriumi ünnepséget, hogy közös hálaadással a faluból elszármazottak az esperesi kerület hívei, papsága és a testvéregyházak részvételével 2024. június 16-án főtisztelendő Orosz Atanáz megyéspüspök úr vezetésével hálát adjunk és köszönetet mondjunk a Teremtő Úristennek. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a templom megújulásával ezt a jubileumi ünnepséget lehetővé teszik.

szekkó

Az első ütemben az EEÖR-KP-1-2021/1-001864 támogatás keretében a templombelső utólagos vízszigetelése, a templomfalak kiszárítása szárítóvakolat felvitelével és a templom belső újrafestése valósult meg. E munkálatok közepette a Petrasovszki Manó és Leó festőművészek által alkotott szekkó technikával készült képeket megőriztük és szerény lehetőségünk mellett részben restauráltattuk. 2023. májusában a felújítás további szükséges feladataira, de a fenti támogatásból nem megoldható részére a újabb EGYH-EOR-23-P-0008 számon támogatást nyertünk el. Ezen támogatás keretében 2024. május 31-ig kívülről a templomtorony és hajó külső vakolatát újra régi fényébe állítjuk vissza: a vakolat leverése után üvegszövethálós megerősítéssel vékonyvakolat felhordását követően a homlokzat külső festésére is belső kiegészítő festésére is sor kerül majd.  

kép

A Magyar Kormányra, a Bethlen Gábor Alap képviselőire, a munkálatok kivitelezőire a Jó Isten áldását kérjük, bízva abban, hogy az Isten áldása „nemzedékről nemzedékre” közösségünket megőrzi és életben tartja.

Szarka József, parókus