Papszentelés Beregdarócon

Az Istenszülő oltalmának ünnepén szentelték pappá Szikora Ede Szabolcsot Beregdarócon.

papszentelés

Az Istenszülő oltalmának napján, október 1-jén ismét nagy ünnep volt Beregdarócon. Az egy hónappal ezelőtti diakónusszentelés után most papszentelést is ünnepelhettek a hívek templombúcsújuk napján. Szikora Ede Szabolcsot Orosz Atanáz miskolci püspök szentelte pappá.

papszentelés

A püspök a Szentbeszédben a liturgián felolvasott Példabeszédek könyvének olvasmányából indult ki, s arról beszélt, hogy Jézus Krisztus milyen gyakran, különböző módokon és különféle embereknek engedte magát meghívni asztaltársaságokba, vendégségbe. Végsősoron azonban Ő hívott meg mindnyájunkat egy olyan étkezésre, „ahol ő a házigazda, amelyen mindannyian élvezhetjük a mennyei eledelt és soha véget nem érő boldogságban részesülhetünk”. Az utolsó vacsorán pedig nemcsak kenyérrel és borral, hanem önmagával kínálta meg tanítványait, majd átengedte a papságnak azt a szerepet, hogy ennek a vacsorának a kiosztását helyette elvégezzék, azonban Ő maradt a középpontban minden Szent Liturgán.

A most szentelendő pap ezt a „legjobb részt választotta”, s ezt az Úr Jézustól kapott házigazdai szerepet veszi most át a beregdaróci közösségben. A szentelendőt az Istenszülő oltalmába, az eredeti imádság szövege által irgalmába ajánlotta a püspök: „Ma az Irgalmasság Szent Évében gondviselésszerűnek tartom, hogy amikor az irgalmas Jézus képviselőjét szentelem pappá, akkor az Istenszülő oltalma, irgalma alá fussunk, siessünk, meneküljünk mindannyian. Hogy akik itt együtt vagyunk, az ő oltalma alatt tudjuk folytatni életünket, akár itt, akár más városok egyházközségeiben. Ez az oltalom az Isten irgalmát képviseli, s a pap ennek az irgalomnak a kinevezett, hivatalos képviselőjeként kell, hogy maga is továbbadja az Úr Jézus hozzáállását és irgalmát!”

Szikora Edét a Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatára szentelték, kinevezését Szocska Ábel apostoli kormányzótól vette át, mely szerint szolgálatát Beregdarócon fogja folytatni helyettes lelkészként és a Szent Lukács Görögkatolikus Szolgáltatóközpont lelki vezetőjeként.

papszentelés

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye