Ösztöndíj pályázat

A MEKIF pályázatot hirdet pedagógusképző felsőoktatási intézmények tanító és óvodapedagógus képzésben résztvevő hallgatói részére.

egyetemi sapka, könyv

Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója (MEKIF) pályázatot hirdet pedagógusképző felsőoktatási intézmények tanító és óvodapedagógus képzésben résztvevő hallgatói részére. A pályázat célja azon hallgatók támogatása, akik végzettségüket megszerezve a MEKIF által fenntartott intézményben kívánnak elhelyezkedni.

A pályázható időszak: a végzettség megszerzése előtti utolsó két szemeszter (egy tanév).

Pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók, akiknek  a pedagógusképző intézménnyel fennálló jogviszonyuk van, valamint az előző félév átlageredményük meghaladja a 3,5-ot.

A pályázatok benyújtásának határideje: minden évben október 15. vagy február 15.

A pályázatok benyújtása: papír alapon, postai úton az alábbi címre kell eljuttatni:

Név: Bialkó Mária, a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója igazgatója részére

Cím: 3526 Miskolc, Szeles utca 59.

A borítékra rá kell írni: HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT.

A pályázat benyújtásának feltétele:

  • Kérelem;
  • Pályázati adatlap;
  • A felsőoktatási intézményben fennálló hallgatói jogviszony igazolása;
  • Az előző félév tanulmányi eredményének hiteles igazolása;
  • 30 napnál nem régebbi érvényességű büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány;
  • Lelkipásztori ajánlás – zárt borítékban, Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke részére címezve, és/vagy a pályázó nyilatkozata, hogy elfogadja az egyház értékrendjét és hitéleti szempontjait.

A pályázat elnyerése esetén a szakmai külső gyakorlatot a hallgató a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója által fenntartott köznevelési intézményben tölti;

Sikeres záróvizsgát követően a pályázó az év szeptember 1. napjától - az ösztöndíj folyósításának időtartamával azonos ideig - munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít és tart fenn a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója köznevelési intézményében.

A pályázó elfogadja az egyház értékrendjét és hitéleti szempontjait.

A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidőt követő 15 nap.       

A pályázatról  érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

Email: hivatal@mekif.hu

Tel.: +36 30-016-7026

A pályázati adatlap a mellékletből letölthető.

Címkék
Csatolmány