Örömhír a miskolci székesegyházban

Március 25-én Orosz Atanáz püspök vezette az ünnepi Szent Liturgiát a Nagyboldogasszonyról nevezett Püspöki Székesegyházban, Miskolcon.

részlet az Székesegyház ikonosztázionjából

"Világra szóló ünnepet tartunk, szerény körülmények között és a szokásosnál is kevesebb létszámmal" - kezdte az ünnepi homíliát Atanáz püspök, majd Antiókhiai Szent Ignác szavait idézte, mely szerint három kiáltó nagy titok az Isten csöndjében ment végbe. „Mária szüzességét és szülését is kiáltó titoknak nevezte a vértanú püspök, amely annak ellenére, hogy világra szóló, az Isten csendjében ment végbe Názáretben, egy egyszerű hajlékban. Hitvallásunkban nap, mint nap az egyik legnagyobb titokként emlegetjük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, az Isten Egyszülött Fia megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és így lett emberré. Tudjuk, hogy ez az örömhírvétel nem csak az Istenszülő Szűz Anya öröme, hanem egyúttal Jézus Krisztus fogantatásának napja, vagyis az Úr ünnepe is.”  

a templomban

Később így folytatta a főpásztor: „Amikor a Szűz Anyát szemléljük, aki a maga csöndességében, alázatában és szerénységében nem is tudta, hogy elfogadhatja-e az angyali köszöntést, rácsodálkozunk saját egyházunkra is. Hiszen a II. Vatikáni Zsinat nagyon fontos megállapítása szerint az egyház is szűz és anya. Tehát az Istenszülő Szűz Anyát méltán tekintjük egyházunk előképének. Ahogyan az apostol szavait hallottuk (Zsid. 2,14-18), világra jövetelének egyik célja éppen a halálfélelemben élők bátorítása. Hiszen Ő, a pusztai kísértéstől kezdve egészen az Olajfák hegyéig elviselte velünk együtt az emberi kísértéseket, Ő segít bennünket, hogy legyőzzük a halálfélelmet.”  

„Mikor lenne ez aktuálisabb, ha nem most, amikor nem csak hazánkban, hanem világszerte milliókat bilincsel le a halálfélelem” – vetette föl a kérdést a püspök és hozzátette: "Istennek Egyszülött Fia és Igéje azért jött, hogy megszabadítson bennünket ettől a félelemtől, és legyőzze a halált, hogy mindnyájunkat az örök életre vezessen be. Ünnepeljük tehát az Ő jelenlétét egyházunkban is.”

Később egyházmegyénk, és benne a székesegyház egyik jelentős eseményére emlékezett Atanáz püspök. Hat évvel ezelőtt, 2015. március 25-én került sor a külsőjében megújult székesegyház megáldására, Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Kongregáció prefektusa vezetésével, aki az ünnep előestéjén a püspöki székház kápolnájában az örömhírvételt ábrázoló ikonokat is megáldotta.  

királyajtó

Az egyházban, a székesegyházakban, templomokban láthatóan is megtestesül Isten szépsége. „Egyházunk nem fukarkodik abban a bőségben, amely a szépséggel kapcsolatos. Amikor bejövünk a templomba, akkor a fény, a tömjén illata, és a szebbnél szebb egybehangzó énekhangok, mind-mind a szépség összbenyomását keltik bennünk. Az Isten Igéje megtestesül ebben a szépségben, és arra biztat bennünket, hogy életünket az Ő szent akaratához igazítsuk, hogy akarjunk mindig szépen és összhangban élni” – mondta a miskolci püspök és bejelentette a székesegyház hajójának megújulására, a belső építészeti teendők elvégzésére tett előkészületeket:

„Igyekszünk újra festetni ezeket a templomfalakat, hogy Isten megtestesülésének, eljövetelének és a megváltás titkainak képeit a szentek ikonjaival együtt folyamatosan szem előtt tarthassuk, és hogy megújuljon az a templom, ahová egyházmegyénk híveit egy újrakezdés nagy-nagy nosztalgiájával várjuk. Hiszen mindannyian látjuk, hogy egy év nagyon kemény böjtölés, pandémia után az újjáéledéshez új impulzusokra, új meghívásra, új ösztönzésekre lesz szükség. Fogjunk össze az Isten akarata szerinti szép életünkkel és az evangéliumot minden irányba hirdető szavakkal, hogy megújuló templomunkba, Isten egyházába, meg tudjuk hívni azokat is, akik kimaradtak az elmúlt esztendőben".

"Adja Isten, hogy mindannyian megszabaduljunk a halálfélelemtől, és azzal a nyugalommal tudjunk Istenre tekinteni, amelyet a Megváltó, az Istenszülő Szűz Egyszülött Fia hozott közénk.” – zárta a homíliát Orosz Atanáz püspök.  

Címkék