"Oltalom" ünnep

Október 1. a legszentebb Istenszülő oltalmának ünnepe. Egyházmegyei fenntartásban működő oktatási intézményeink egyike is az Oltalom nevet viseli.

oltalom ünnep

Az Istenszülőnek, nemzetünk oltalmazójának a tisztelete számunkra mindig is a felé áradó szeretet és hála nagy megnyilatkozásának, valamint védelme és közbenjárása örömteli magasztalásának és dicsőítésének a napja maradt és marad.

Az ünnep kialakulásához vezető fő mozzanat az a látomás volt, amelyben Krisztusért balgatag Szent András részesült, amikor a szaracénok Konstantinápolyt, a fővárost ostromolták. A megrémült emberek összegyűltek a legszentebb Istenszülő Blakhernon-templomában, ahol az öltönyét őrizték, és az egész éjszakát imádságban virrasztva töltötték. A templom zsúfolásig megtelt a nagy aggodalomban lévő emberekkel. Az összegyűltek között volt Szent András és tanítványa, Epifániosz, akik ugyancsak a város megoltalmazásáért imádkoztak. A szertartás után Szent András meglátta a legszentebb Istenanyát ragyogó fényben tündökölve, ahogyan a királyi ajtó felől (a görögök így nevezték a templom főbejáratát) közeledett Keresztelő Szent János és Szent János evangélista társaságában, s a szentek nagy seregének éneke közepette. Az Istenszülő tovább ment az oltár felé, letérdelt és sokáig imádkozott könnyeket hullatva. Majd felállt, fejéről levette fénylő fátylát és szétterítette egészen a templomban lévő emberek fölé. Ezután eltűnt. A látomást Szent András és tanítványa, Epifániosz látta, és megértették, hogy az Istenszülő a város megmentésére jött. A csoda híre villámgyorsan elterjedt. Az ellenség visszavonult és a város megmenekült.

Erről a kendőről, ukránul „pokrov” kapta az ünnep az elnevezését: „Pokrov Preszvjatoj Bogorogyici” (A legszentebb Istenszülő védőleple). A kendő a boldogságos Szűz oltalmának és közbenjárásának a jelképe lett. (Papp András, parókus)

Edelényben a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Oltalom Tagóvodájában október 02 -án közösen ünnepeltek és kérték Máriának további pártfogását. Az ünnep alkalmából meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésével zárult kis megemlékezésük. A legjobban sikerült rajzok az óvoda aulájában kerültek kiállításra.

FÉNYKÉPEK

Címkék