Ökumenikus hittanóra a hittanosok még nagyobb egységéért

Az ökumenikus imahét kiváló alkalomnak bizonyult, hogy az "ökumené" az iskolai hittanórákon is megvalósulhasson.

táblakép

Az ökumenikus imahét ez évi jelmondata a következő szentírási idézet volt: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15, 5-9).

Szomorúan vettük tudomásul, de sajnos ebben az évben, ahogyan annyi minden mást, az Ökumenikus imahét alkalmait is csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem tudtuk megtartani. Hiánypótló elgondolásként vetődött fel, Atanáz püspök atyával beszélgetve, együtt gondolkodva, mennyire jó lenne az ökumenizmus fontosságát már a diákok között megismertetni, illetve egymás hitét, vallási gyakorlatait megismerni.

hittanóra

Így fogalmazódott meg bennünk, hogy a közösség erősítése, egymás értékeinek felfedezése érdekében, hogy az általános iskolákban ökumenikus hittanórákat szervezünk a krisztushívő diákok egységéért!

hittanosok

Ennek szellemében felhívást intéztünk az atyák és hittanárok felé, hogy a jelenlegi helyzet lehetőségeit, korlátait figyelembe véve, nem évfolyamoknak, hanem az amúgy is egy osztályba járó, de különböző felekezeti, így római katolikus, görögkatolikus és református lelkészekkel, atyákkal és hittanárokkal együttműködve, közösen tartsunk órákat diákjainknak.

hittanóra

Ennek eredményeképpen több helyszínen, rendkívül színes órákat sikerült szervezni a résztvevők számára. Bemutatásra kerültek a templomok közötti különbözőségek, kvíz játékok az ökumené jegyében, Legyen ön is milliomos játék az ökumenizmus és az általános műveltség jegyében. Beszélgettünk a Priscilla-katakomba III. századi Krisztus, a Jó Pásztor képéről, mely ókeresztény ábrázolás az egyházszakadások előtti időkből. Készültek nagyon szép ábrázolások, ahová az ökumenikus imahét szentírási idézetének tükrében - szép gyümölcsökbe kerültek elhelyezésre - a Szentírásban is megfogalmazott igazán fontos emberi értékek.

hittanóra

A gyerekek a Lélek gyümölcseit: a „szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” ( Gal 5, 22-23) helyezték el az emberi képeken, kifejezve ezekben való gyarapodás fontosságát.

plakát, gyerekek

A közösségi lét öröme, a közös munka és ismeretszerzés, hitélmény és tapasztalat mind újra megmutatta, mennyire jó közösségben lenni, Krisztusé lenni, és bár kicsit különbözőképpen, de a Szentháromság titkának megismerése felé együtt haladni.

Jármi Zoltán, ME, HB elnök

Címkék