Nagyszerda a székesegyházban

Két év után újra közösen vehették fel híveink a betegek szentségét a miskolci székesegyházban

Atanáz püspök, áldás

Hagyományosan nagyszerdán szoktak közösen részesedni a hetedik szentségben betegeink,  azonban ezt az utóbbi két év járványügyi korlátozásai nem tették lehetővé.  

a templomhajóban

A miskolci székesegyházban a szertartást Atanáz püspök vezette szerdán délután. A főpásztor először az olajat szentelte meg, majd a liturgikus előírás szerint a szentség vételére felkészültek fejének több pontját és kezét kente meg vele, végül a betegek nyitott evangéliumos könyv alatt áthaladva részesültek a záróáldásban. Szent Jakab levelében találjuk a betegek szentségének első leírását: „Beteg valamelyiktek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer.” (Jak 5,14-15) 

evangéliumos könyvet tartó kispapok

A szertartáson több imádság és fohász is elhangzik, melyben a szentek közbenjárását kérjük, köztük a székesegyház falain is ábrázolt szenteket emlegeti a pap, akik maguk is orvosok, gyógyítók voltak és életüket adták a gyógyításért, mint például Szent Kozma és Damján, Szent Panteleimon és Hermoleosz.

Atanáz püspök

A szentségek kiszolgáltatása után a Nagyböjt utolsó előszenteltek liturgiáját végezte el Grunda Dávid atya, aki lelkigyakorlatát is ezzel fejezte be.

FÉNYKÉPEK

 
Címkék