Nagy Szent Bazil közbenjárása segítse a nemzedékek közötti párbeszédet!

Orosz Atanáz püspök vezetett Szent Liturgiát újévkor Miskolcon, a megújult székesegyházban

püspök, pap, szolgálattevők az ambonon

Január 1-jén egyházunk Nagy Szent Bazil főpapra emlékezik, az Úr körülmetélésének ünnepét tartja, és idén, 2022-ben ez már vízkereszt ünnepe előtti szombat.

Az ünnepek egybeesése okán ezen a napon két evangéliumi szakasz hangzott el a liturgiákon. Ezek így együtt három évtizednyi történetet ölelnek át Jézus idejéből. Az újévi Szent Liturgián mondott ünnepi homíliában először a Lukács evangéliumában olvasható párbeszédet állította Atanáz püspök a figyelem középpontjába, majd ehhez kapcsolta Ferenc pápa, a béke világnapjára írt ez évi üzenetét is.

A gyermek Jézus a húsvéti zarándoklat végeztével szülei tudta nélkül Jeruzsálemben marad. A szülők három napon át egyfolytában tűvé tettek érte mindent. Nem csak Jeruzsálemet, hanem a hazaindult zarándokokkal talán fél Júdeát is bejárták, és keresték a tizenkét éves fiúkat. Mária szemrehányó kérdésére: Fiam, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” az engedelmes Jézus, aki az Atyának mindvégig engedelmeskedő fia, ezúttal egészen kitérő választ adott. „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem az én Atyám dolgaiban kell lennem?”  Így hangzik az eredeti görög szöveg, amelyből kiderül, hogy Jézus számára nem csak a jeruzsálemi templom, hanem az Atya akarata, az Atya „dolga” volt a legfontosabb. Ez az élénk párbeszéd az édesanya és gyermeke, Istennek egyszülött Fia között bizony ma is nehezen magyarázható.” – mondta a főpásztor.

Ferenc pápa idei béke világnapi üzenetében éppen a nemzedékek közötti párbeszéd az egyik kulcsfogalom a béke építése érdekében. Párbeszéd; éppen olyan, amilyet az imént hallottunk, kicsit nem várt formában Szűz Mária és a tizenkét éves Jézus között, melyhez hasonlót kell kialakítanunk az idősek nemzedéke és a fiatalok nemzedéke között – mondta Atanáz püspök, majd idézett a Szentatya leveléből: „A párbeszéd azt jelenti, hogy meghallgatjuk egymást, hogy a különböző nézeteket megosztjuk egymással, egyetértésre jutunk és együtt haladunk előre. A nemzedékek közötti párbeszéd előmozdítása a konfliktusok és a közömbösség kemény és terméketlen talajának feltörését jelenti azért, hogy elvethessük a tartós és közös béke magvait.”

„A technológia és gazdasági fejlődés korában a Szentatya fontosnak tartja, hogy azok a fiatalok is, akik a jövő felé szárnyalnak, vegyék újra figyelembe az idősek meglátásait, gondolatait” – foglalta össze az apostoli levél gondolatait a püspök. Majd a másfél évvel ezelőtti helyzetre emlékeztette a hallgatóságot, amikor „marasztaltunk otthon minden idősebb embert, a gyerekeket, a fiatalokat pedig a fertőzés továbbhurcolásával gyanúsította vagy vádolta meg a társadalom, amivel szinte tudatosan állították szembe az idősek és a fiatalok nemzedékét”, ez után ismét Ferenc pápa szavait idézte:

"A nagy társadalmi kihívások és a békefolyamatok nem nélkülözhetik az emlékezet őrzői - az idősek - és a történelmet előremozdítók - a fiatalok - közötti párbeszédet. Ugyanígy szükség van arra is, hogy mindegyikük hajlandó legyen arra, hogy teret adjon a másiknak. … A nemzedékek közötti találkozásnak és párbeszédnek egy olyan egészséges politika hajtóerejévé kell válnia, amely nem elégszik meg „hirtelen befoltozásokkal és gyors alkalmi megoldásokkal,” hanem az egymás iránti szeretet ragyogó formája, ami közös és fenntartható projektek kidolgozásában jut kifejezésre.”

A Szentatya már a legutóbbi püspöki szinóduson „szívügyének tartotta, és elménkbe, szívünkbe véste, hogyan kell az időseket megbecsülni, az ő tapasztalataikra, tanításukra odafigyelni, és egyúttal a fiatalok lendületét növelni.” – emlékezett vissza Atanáz püspök, s utalt a magyar püspökök római látogatására is, ahol a pápa Joel próféta jövendölését emlegette. „Joel próféciája szerint a végidőben kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. (3,1) Ferenc pápa nagy víziója, nagy látomása az, hogy végre az ifjabb nemzedék is tanul majd az öregektől, hogy engedi majd az idősek álmait egyszer elmondani, végighallgatja az időseknek a tapasztalatait, és ugyanekkor ezek az álmok valóra válhatnak a fiatalok lendületével, az ő elképzeléseik megvalósításában.”

Atanáz püspök

„Az új esztendő kezdetén talán nem is kívánhatnék szebbet, jobbat, itt Miskolc városában, ahol az idén is elsőként született gyermek az országban, ahol a fiatalság gyarapszik és ahol mégiscsak szükség van az idősek tapasztalatának és a fiatalok lendületének összekapcsolására. Ferenc pápa az imént idézett apostoli levelében éppen a mai szentünkre, Nagy Szent Bazilra hivatkozva állítja, hogy a fiatalok kritikus lelkűek lehetnek. Nagy Szent Bazil, „amikor az ókori görög írókról szólt, azt ajánlotta a fiataloknak, hogy becsüljék meg őket, de tanításukból csak a jót fogadják el”. (CV 190) Ezen az úton indít bennünket a mai szentünk, aki valóban tudott kapcsolatot tartani időssel és fiatallal, tudta lelkesíteni a régóta hívőket, és a frissen megtérőket.

Kérjük őt, hogy közbenjárásával is segítsen a nemzedékek közötti párbeszédet kialakítani, s hogy amint a most következő hosszú imájában mondjuk: Isten mindinkább oktathassa az ifjúságot, a gyermekeket, és gyámolíthassa az özvegyeket, a támogatásra szorulókat.”

A liturgia végén a főpásztor boldog új évet kívánva azt ajánlotta a híveknek, hogy ebben az évben már ők is az „Atya dolgaiban”, vagyis Isten házában gyakran tartózkodjanak.

Címkék