MÉRFÖLDKÖVEK

A Miskolci Egyházmegye mérföldkőként tekint 2011. március 5-re. Nagyböjt negyedik vasárnapján az évfordulóra emlékezve vasárnap, a Székesegyházban mondott ünnepi Szent Liturgiát az elmúlt öt évért hálát adva ajánlotta fel az egyházmegye püspöke.

Székesegyház

A Szentatya, XVI. Benedek pápa 2011. március 5-én, dr. Orosz Atanáz dámóci szerzetest, a Központi Papnevelő Intézet propedeutikus elöljáróját a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök exarchájává nevezte ki. Az intézkedés egyben, a nevezett Exarchátus területét a politikai közigazgatási határoknak megfelelően módosította, huszonkilenc hajdúdorogi egyházmegyés paróchia átcsatolásával. Orosz Atanáz püspök-exarchává való kinevezése, illetve az Apostoli Kormányzóság területének megnagyobbítása mérföldkő az önálló egyházmegyévé válás felé vezető úton. Nemcsak területileg növekedett meg, hanem közel kilencven év után lett újra önálló vezetője az exarchátusnak.

Az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerében a Magyarországgal kötött trianoni békeszerződés jelentősen megváltoztatta Magyarország határait, a változások egyházmegyéket is érintettek.

Az egyházmegyék közül az új határokon belül csak a Hajdúdorogi Egyházmegye maradt meg érintetlenül, az Eperjesi Egyházmegye 20 parókiája maradt hazánk területén, valamint a Munkácsi Egyházmegyéből csupán egy parókia. A szentszék döntése értelmében ezen Magyarországon maradt parókiák számára 1924-ben önálló egyházkormányzati szervezetet, apostoli exarchátust hoztak létre, élére Papp Antal érseket nevezték ki. Bár Miskolc városa nem tartozott az exarchátus területéhez, de a közlekedést tekintve ez volt a legalkalmasabb hely az exarchatus központjának kijelölésére.

Papp Antal érsek halála után – pápai kinevezések alapján - a hajdúdorogi megyéspüspökök látták el az apostoli kormányzói feladatokat: dr. Dudás Miklós, dr. Timkó Imre, dr. Keresztes Szilárd, valamint Kocsis Fülöp. Ez az időszak zárult le öt évvel ezelőtt. A fejlődés azonban tovább folytatódott.

A követező mérföldkő a 2015. március 19-én kelt szentszéki határozat, amely megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat. Ezzel egyidejűleg a Miskolci Apostoli Exarchátust egyházmegyei rangra emelte. A Miskolci Egyházmegye első megyéspüspöke Orosz Atanáz püspök lett. Ferenc pápa 2016. január 30-án pontosította a metropólia egyházmegyéinek határait, melynek értelmében a Miskolci Egyházmegye területe Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Heves megye egész területe.

Ünnepi homíliájában Orosz Atanáz, a korábbi szentbeszédekhez kapcsolódva az irgalmasságot állította középpontba. Egyházközségünk és egyházmegyénk fejlődése tekintetében létfontosságú kiindulópontnak nevezte a főpásztor a megbocsátást és az Isten irgalmáért való imádkozást.

Címkék