Megújult és kibővült a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola épülete

A Miskolci Görög Katolikus Általános Iskolában április 23-án ünnepélyes keretek között az iskola fenntartója, a Miskolci Egyházmegye püspöke, Orosz Atanáz atya megáldotta a megújult és kibővített épületrészeket az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a város vezetésének képviselői, valamint diákok és oktatók jelenlétében.

Iskola Miskolc

A több mint tíz éve görögkatolikus általános iskolaként működő ingatlanon a hetvenes években történt utoljára átfogó felújítás. Az iskola által közvetített szellemiségnek és az oktatás magas színvonalának köszönhetően folyamatosan növekszik az ide jelentkező diákok létszáma. A felújítás és bővítés tehát több szempontból elengedhetetlenné vált.

„Amint a projekt címéből – „Mozgás-, közösség- és oktatásfejlesztési háttér megteremtése a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskolában” – is kiderül, ez az infrastrukturális fejlesztés nagy hatással lesz intézményünk további pedagógiai – szakmai munkájára, még tovább emelkedhet a nevelés-oktatás színvonala” – mondta Pappné Orosz Klára, az intézmény igazgatója. A fejlesztések további célja az energiahatékonyság korszerűsítésével C energiaosztály elérése is volt. A beruházást teljes egészében az Észak-Magyarországi Operatív Programból nyert, az Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezte. A projekt összköltsége több, mint ötszáz millió forint. A megvalósítás során

·         megteremtődött a mozgásfejlesztés háttérrendszere: felújították a tornatermet, két új kis tornaszoba és egy multifunkcionális gumiburkolatos sportpálya épült,

·         négy új közösségi tér került kialakításra, egy pedig kibővült,

·         megépült a 360 négyzetméteres gyönyörű új aula,

·         kialakításra került egy kb. 200 főt befogadó közösségi tér és egy kápolna,

·         kialakították a könyvtár helyszínét,

·         az ebédlő mérete megduplázódott és felszerelése is teljesen megújult,

·         a teljes „B" épület általános korszerűsítése és felújítása is megtörtént: homlokzati felújítás, nyílászárócsere és homlokzati hőszigetelés, tetőcsere, energetikai, gépészeti és villamos korszerűsítés, napelemek beépítése és akadálymentesítés,

·         természettudományos szaktanterem és csoportbontásra alkalmas tantermek kerültek kialakításra, az osztálytermek régi, elavult bútorzatát kicserélték,

·          mivel a projektnek köszönhetően megvalósult az akadálymentesítés, így az intézmény felvállalhatja a látássérült - gyengénlátó, valamint a mozgássérült tanulók integrált nevelését-oktatását is. Az ehhez szükséges eszközöket is ezen projekt keretében szerezték be.

 

Püspök atya köszönetet mondott a felújítási munkákért a tervezőknek, kivitelezőnek, támogatóknak, és az iskola nevelőinek és tanulóinak a munkálatok során tanúsított türelmükért is. Az iskola aulájában még nem a végleges ikonok kerültek elhelyezésre, de már ezek is jelzik, hogy „üdvösség köszöntött erre az iskolára; jelen van Jézus, a legnagyobb tanító, aki a szeretetre tanít mindnyájunkat” – mondta Atanáz püspök atya. Arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy ehhez méltóan viselkedjenek, és ne csak a tanórákon, hanem az élet más területén is legyenek képesek helyes feleleteket adni. Végül így folytatta: „A most már mindenütt velünk lévő Jézus előtt kell jó feleletet adnunk mindenről, amit csak teszünk.”

Fényképalbum

Címkék