„Ma üdvösség köszöntött erre a házra”

Atanáz püspök Fényes kedden szentelte meg az új közösségi házat és nevelési központot Hernádvécsén

Atanáz püspök házat szentel

A Szent György Ház és Nevelési Központ átadó ünnepsége a görögkatolikus kápolnában megtartott Szent Liturgiával kezdődött Hernádvécsén, Húsvét harmadnapján.

a liturgián

A hajdani kis iskolaépületből kialakított közösségi ház a kápolnával összeépült részben található, a liturgia után már itt folytatódott a házszentelés szertartása Orosz Atanáz püspök vezetésével.

Az ünnepélyes alkalmat megtisztelte jelenlétével Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára és dr. Alakszai Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye főispánja. A vendégek között helyet foglalt Kovácsné Orosz Zsuzsanna, Hernádvécse polgármestere, a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény vezetői és munkatársai, Gedeon Miklós építési ellenőr és a helybeli Jelenlét Pont munkatársai, valamint azon falubeliek is, akik valamilyen módon ide kötődnek.

a vendégek

Az evangélium elhangzott sorát – „Ma üdvösség köszöntött erre a házra” (Lk 19,9) – idézve Atanáz püspök arra adott választ, mit is jelent az üdvösség számunkra: „Az üdvösség egyszerre szabadulást, boldogságot jelent, és a Jóisten közbelépését ott, ahol olykor már ember nem is igen tud segíteni. És ha üdvösség köszönt be valahová, az nem olyan szeszélyes, mint az április elsejei tavaszbeköszöntő, hanem maradandó. Hiszen ahogy az olvasmány végén hallottuk: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”

házszentelés

Atanáz püspök reményét fejezte ki, hogy a Szent György Ház egy olyan hely lesz majd, ahol mindenki megtapasztalhatja a közösséghez való tartozás érzését, ahol együtt tudnak majd örülni Isten ajándékainak, ahol a panaszok, a gondok meghallgatást nyernek és ahol egymás sikereinek is együtt lehet örülni. „Nem az a helyzet, hogy ott vannak ők, a szegények, akik valamiképp szeretetünk tárgyai lennének és a másik oldalon mi, a segélyt nyújtók, hanem egy nagy családba tartozunk, egy Atyának gyermekei vagyunk, itt együtt kérleljük Mi Atyánkat.”

A Ház, ahol hajdan még füstben vagy hidegben tartottuk a betlehemes műsorokat, immár több funkciót fog ellátni. Itt kap központi helyet a cigánypasztoráció, de kiegészíti majd a Jelenlét Pont munkáját is, ahogyan Atanáz püspök fogalmazott: „Ennek a háznak az is a funkciója, hogy aki még munkaidőben nem érte el a Jelenlét Pontot, mert máshol tanul vagy dolgozik, annak is legyen lehetősége arra, hogy elbeszélgessen azokkal a munkatársakkal, akik értük vannak.”

Fülöp Attila

„A közösségépítés és annak egyben tartása az élet egyik legnehezebb feladata” – mondta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az ünnepségen. Hozzátette: „a közösség megtartása és egyben tartása a mindennapi problémákkal és konfliktusokkal az egyik legnehezebb emberi munka, de annak gyümölcseként a gyermekvédelemben dolgozók átformálhatnak egy-egy életet”.

Hernádvécsén van az egyházmegye fenntartásában álló Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény egyik szakmai egysége, négy lakásotthonnal. Alig négy éve pedig ugyanezzel a településsel csatlakozott az egyházmegyénk a Felzárkózó települések országos programjához.

„Ez utóbbi programmal a Miskolci Egyházmegye a legnehezebb közösségek felemelkedését, és a helyiek jövőjét segíti” – fogalmazott az államtitkár. Hangsúlyozta, az átadott közösségi ház is azt mutatja, hogy akkor lehet sikeres gyermekvédelmet építeni, ha azt közelebb tudják vinni az emberekhez. Az államtitkár közölte; minél több, a hernádvécseihez hasonló közösségi ház van, és minél több ember ismeri meg, mi van a gyermekvédelemben, annál nagyobb az esély arra, hogy az ott dolgozók a nap végén sikeres munkát tudhatnak magukénak.

Alakszai Zoltán

Alakszai Zoltán főispán köszöntőjében rámutatott arra, hogy minden területnek, településnek akkor van jövője, ha vannak működő közösségei, amelyek megfelelő értékek alapján szerveződnek és „élővé válnak". A főispán őszinte útmutatást adott a falu vezetőjének és a község jövőjéért dolgozó alkalmazottaknak.

a gyerekek

„Most mától fogva megfelelő körülmények között tudunk találkozni egymással, és úgy, ahogyan az Úr Jézus ezzel a Zakeussal találkozott jó elhatározással.” – hivatkozott Atanáz püspök a felolvasott evangéliumi szakasz főszereplőjére, s  hangot adva örömének a megvalósult felújítási munkálatokért és az épület bővítéséért. Hernádvécsén az évek óta használatban álló görögkatolikus kápolna annak az épületegységnek maradt a része, amely most közösségi házzá bővült. A meglévő épületrészeket felújították és korszerűsítették energetikai szempontból is. Ezen túlmenően irodát, raktárhelyiségeket és más kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki, valamint az udvar is rendezésre került. Ennek a közösségi térnek a kialakítása fontos szerepet tölt majd be a településen élők gyermekkorának intenzív szociális kísérése, a lakásotthonokban élők kulturális programszervezése és a karitász felzárkóztató tevékenység végzése érdekében. A beruházást az EGYH-RKI-20-0004 pályázati program tette lehetővé.

pászka

Az ünnepségen a lakásotthonban lakó, valamint a Jelenlét Pont foglalkozásain rendszeresen résztvevő gyermekek közös műsorral lepték meg a házszentelésre érkezett vendégeket. A Jelenlét Pont munkatársai húsvéti „pászkát” is készítettek, görögkatolikus hagyományunk szerint Jézus kínszenvedésének szimbólumaival ellátva a megszentelésre előtárt kenyereket. Az eledeleket Atanáz püspök szentelte meg, s azokból a helybéli jelenlévők és az otthon maradt családtagjaik is részesültek.

FÉNYKÉPEK

Címkék