Lelkipásztoraink tartottak lelkigyakorlatot Máriapócson

A centenáriumi előkészület jegyében megtartott lelkigyakorlatot Székely János püspök vezette

csoportkép

Június 20-án délután közös imával kezdődött a Miskolci Egyházmegye centenáriumi lelkigyakorlata Máriapócson, melyhez a testvéregyházmegyék papjai közül is sokan csatlakoztak. Az atyák elmélyülését Székely János, szombathelyi püspök atya gondolatai segítették, aki Atanàz püspök atya meghívására vállalta e szép feladatot.

az előadáson

Jézus példabeszédei, a család, a házasság és a szentek élete voltak az elmélkedések fő témái. A napi többszöri szertartás, a közös imák tovább segítették az atyák lelki gazdagodását négy napon keresztül.

csoportkép

Köszönet mind  János püspök atyának, mind pedig a szervezőknek, hogy ezzel is hozzásegítettek a közel száz pap lelki megerősödéséhez 100 éves évfordulónkon közös  "otthonunkban", a pócsi Mária hajlékában.

Béres Gábor

FÉNYKÉPEK

Címkék