Lelki útravaló érettségizőknek

Több ezer diák kezdte meg az érettségi vizsgákat a mai napon. Az alábbi gondolattal lélekben támogatjuk őket.

Georgikonos diákok

Kedves Érettségizők!

 

Nagy megpróbáltatás vette kezdetét a mai napon. Az érettségi vizsgák letétele olyan próbatétel mindannyiótok számára, amire már évek óta készültök, ami szükséges feltétele annak, hogy tovább léphessetek tudásban, érettségben, bölcsességben.

Szent Pál apostol Rómaiakhoz írt levelében írja: „még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.” Kívánom, hogy ezek a megpróbáltatások számotokra is végső soron reménységet és a Szentlélek közreműködésével Isten szeretetét hozzák el életetekbe.

Magyarországon sok ezer diák kezdte meg a mai napon az érettségit a magyar nyelv és irodalom érettségi megírásával. Egyházmegyénkben három középiskolában is vannak érettségizők. A Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium Miskolcon, az edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégiumban, és Sátoraljaújhelyen a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban. Értük a mai napon különösen imádkozunk!

A fa érett gyümölcse azért értékes, mert táplál bennünket. Az érettség soha nem lehet öncélú. Miközben veletek imádkozunk a sikeres érettségi vizsgátokért, azt reméljük, hogy érettségeteket a közösség szolgálatában fogjátok kamatoztatni. Nálunk a Georgikonban imádsággal kezdtük el az értettségi vizsgákat. Imádkoztunk a vizsgák előtt álló diákokért, hogy most legyenek sikeresek, s később pedig olyan emberek, akik a megszerzett tudásukat szeretettel, hittel, nagy szakértelemmel tudják kamatoztatni Isten dicsőségére és embertársaik javára.

Papp Zoltán atya

A fénykép a Georgikon kápolnájában készült, a végzősök imádsággal kezdték az érettségit

Címkék