Lelki nap a centenárium jegyében

A Miskolci Apostoli Exarchátus alapításának száz éves jubileumára készülve, minden esperesi kerület számára lelki napot szerveznek az egyházmegye kegyhelyén, Sajópálfalán

a lekigyakorlaton

Elsőként a sajópálfalai kerület egyházközségei kerekedtek fel, hogy Szabó József atya, az egri szeminárium volt spirituálisa által vezetett rövid lelkigyakorlatba bekapcsolódjanak.

Szabó József

A húsvéti ünnepi időszak felén a diósgyőri plébános atya, a szamariai asszony történetének mélyreható elemzésével leplezte le azokat, a sokszor hosszú életszakaszokon átívelő hazugságokat, melyek torz tükröket tartanak elénk és álarcok viselésére kárhoztatnak minket. Mindezeket szembeállította azokkal az evangéliumban gyökerező igazságokkal, melyeket magunkról, másokról, életünk minőségéről és Istenről kellene alkotnunk, életünk alapjává téve azokat. Végezetül a záró előadásban Isten irántunk való, minden emberi értelmet felülmúló szeretetére irányította a figyelmünket (Ef 3,19), mely egyedül képes valódi méltósággal és teljes szabadsággal felruházni személyünket, ezáltal meggyógyítva minket minden sebzettségünkből.

a templomban

Az elhangzottakról kiscsoportokban gondolkodtak tovább a jelenlévők, a kísérő atyáknál pedig lehetőség nyílt szentgyónásra is. Az evangéliumi tanítás és a felhőtlen májusi nap fényében ragyogó délutánt – melybe rövid időre Atanáz püspök atya is betekintett – Paraklisszal zártuk.

Köszönet a sok kegyelmet közvetítő együttlétért Szabó József atyának és a minket végtelenül szerető és ismerő Istennek!

Kissné Huszti Andrea

További képek

Címkék