Krétai Szent András nagy bűnbánati kánonja

Nagyböjt lelkiismeretes és következetes megtartása minden kereszténytől nagy lelkierőt és akaratot igényel. Anyaszentegyházunk egy sajátos szerkesztésű imádságot ajánl, hogy böjtölésre és bűnbánatra serkentsen.Talán ez a reggeli istentisztelet fejezi ki legjobban a bizánci egyház bűnbánati lelkületét. Elsőként Nyirán János fődiakónus ismerteti Krétai Szent András nagy bűnbánati kánonját, a folytatásban pedig részlet hangzik el a szertartásból.

Görögkatolikus Médiaközpont

A Görögkatolikus Médiaközpont felvétele a LINKEN keresztül tekinthető meg.