„Keressük azt, ami a közösségnek jó!”

A felújított parókia megáldása és ígérettétel Kányban.

csoportkép a képviselő-testülettel

Atanáz püspök a Cserehát határszéli településén, Kányban tett látogatást. Befejeződött a parókia épületének külső felújítása, itt végezte el a házszentelés szertartását, majd a kerületi esperes és három közeli parókus atya koncelebrálásával Szent Liturgiát mutatott be. Az egyházi képviselő-testület is újjáalakult, tagjai a liturgia végén tettek ünnepélyes ígéretet. Ez a vasárnap az egész faluközösség és környéke ünnepévé vált, amelyen nemcsak a kányiak, hanem a szomszéd településeken élők és vezetőik, felekezeti hovatartozástól és nemzetiségtől függetlenül, együtt örvendeztek a megújulásnak.

a templomban

„Egyházunk még az Örömhírvétel ünnepzárását tartja, azonban ezen az ünnepünkön az evangélium már a nagyheti és húsvéti eseményekre készít fel bennünket” – mondta Atanáz püspök a homília bevezetőjében, utalva a nagyböjt 5. vasárnapjára előírt apostoli szakaszra.

A Zsidókhoz írt levél Jézus Krisztust minden angyalnál és az ószövetségi áldozatot bemutatóknál nagyobb főpapként mutatja be nekünk. Míg az ószövetségi áldozatbemutatások – bár pompás szertartások voltak – mégsem értek célt, mert az állatokból kifolyt vérrel érkező főpapok még saját bűneikkel sem tudtak megbirkózni, nem tudták magukat egészen tisztákká, megigazulttá tenni. Jézus Krisztus viszont igazi főpapunk; a saját vérével ment be az igazi, lelki szentélyébe, és így „örök megváltást” (Zsid 9,12) szerzett számunkra. „Tiszta áldozatul adta” magát, „hogy az élő Istennek szolgáljunk” (Zsid 9,14). „Ezen a világon sok mindennek szolgál az ember: szolgál a saját vágyálmainak, szolgál a haladásnak, vagy éppen a háborúnak, de sokszor a legfontosabbat felejti el: hogy az élő Istennek kell szolgálnia” – mondta a miskolci püspök, majd hozzáfűzte: Az Emberfia, aki egyúttal Isten Fia, „nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért” (Mt 10,45). Jézus Krisztus, Isten Fia már egy héttel virágvasárnap előtt meghívott bennünket, hogy keresztútját kövessük. Ferenc pápa egy évtizede történt megválasztása utáni első beszédeiben arra figyelmeztette a katolikus világot, hogy manapság elfeledkezünk a keresztről, elfeledkezünk erről, ami a nagyhéten következik. „Építkezzünk a kereszttel”, akkor lesz hiteles a kereszténység – biztat bennünket azóta is a Szentatya.

Atanáz püspök

Később Atanáz püspök az Örömhírvétel kapcsán a Zsidókhoz írt levél szerzője által Jézus ajkára adott zsoltárverseket idézte: -„Áldozatot és felajánlást nem kívántál, de testet alkottál nekem. (…) „Jövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat!” (Zsid 10, 6-7)

Úgy gondolom, hogy a mi életünk sem sikerülhet jól, ha nem ezen az úton haladunk előre. Sem egyénileg, sem pedig közösségileg nem tudunk célt érni, ha mindenki csak a saját feje után böjtöl, ha mindenki csak a saját meglátásait szeretné megvalósítani. Az Úr Jézus azt kéri, hogy Őt kövessük keresztútján, és szolgáljunk vele együtt mindhalálig. Itt, amikor a fogyatkozó kányi közösségben újra 12 képviselő tesz ígéretet, nagyon életszerű ez a felhívás. Nem könnyű egy ilyen pici faluban a magányt elviselni, nem könnyű a templomi életet megszervezni, és azt gondolom, hogy a közeljövőben mindenki részéről sok tapintatra, figyelemre, áldozathozatalra is lesz szükség.

De az itt lakók már az elmúlt évtizedekben is tanúságot tettek ezekről az erényekről, és minden reményre feljogosítanak. Ha mindig azt keressük, ami a közösségnek jó, ami az egész egyháznak, az emberiségnek jó, akkor Isten kegyelméből fogunk tudni előbbre haladni. Akkor ez, a külsőleg felújított parókiaépület is hasznára lesz a közösségnek, és a templomi összejövetelek Isten útba igazítása szerint lelki gyümölcsöket fognak teremni. Azt kéri az Úr, hogy mindent tegyünk meg állhatatosan, hogy – mai kontákunk szavai értelmében – lelki virágzásunkból az erények gyümölcsét teremjük.

az oklevél

A képviselő-testület ígérettétele előtt kérem, hogy a jelenlévők mindannyian fogjanak össze az egyház és az emberiség javának érdekében, a közjó érdekében, és engedelmes szeretettel, „hogy az élő Istennek szolgáljunk”, és így egymást is az igazi Húsvét, az Isten Fiával való örök találkozás felé vezessék.” – zárta beszédét Atanáz püspök.

A parókia épületének külső felújítását a Magyar Falu Program keretein belüli pályázati program tette lehetővé. Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő áldásnak nevezte a felújítás megvalósulását, amely az egyházközségnek nem csak fizikai, hanem lelki hasznára is válhat.

Atanáz püspök

Vaszily Szilárd, a település polgármestere így fogalmazott: „egy egészséges többre vágyás van bennünk, és ez a felújítás is hozzájárult ahhoz, hogy meg tudjuk teremteni a gyökerét annak, hogy Kány település élni akar."

Varga Csaba atya, az egyházközségért felelős adminisztrátor, a Szent Liturgia anaforájának szavaival kért áldást a felújítási munkálatokban és a közösségében tevékenykedőkre: „Ajándékozz nekik a földiekért égieket, az ideiglenesekért örökkévalókat, a romolhatókért enyészhetetleneket!”

FÉNYKÉPEK

Címkék