Kántortovábbképzés Miskolcon

A karácsonyi készület idejére is megszervezték a kántorok képzését egyházmegyénkben

Juhászné Drabik Tünde

Az egynapos képzés témája a karácsonyra való lelki ráhangolódás mellett, az előttünk álló ünnepek énekeinek, a karácsonyt megelőző bűnbánati időszaktól egészen Vízkeresztig előírt sajátos dallamoknak áténeklése volt.

Koleszárné Vatamány Viktória

Az utóbbi években görögkatolikus szertartásaink énekei is apró változásokon mennek át. Annak ellenére, hogy az egyes helyi sajátosságokat is, mind dallamban, mind pedig szövegben megtartják, különösen az adott helyen régóta szolgáló kántorok, szükséges, hogy ezeket a változtatásokat is figyelemmel kísérjék.

kántorok

Mindehhez a szakmai hátteret Bukáné dr. Kaskötő Marietta, Juhászné Drabik Tünde és Koleszárné Vatamány Viktória tisztelendő asszonyok biztosították. Mindamellett, hogy végzettségük és mindennapi munkájuk a zene- és az ének tanításával, művelésével telik, saját parókiájukon is olykor ellátnak kántori szolgálatot, vagy segítik azt. Így tapasztalattal rendelkeznek arról, milyen felelősséget jelent és felkészültséget igényel szertartásainkon az énekek vezetése, különösen olyankor, amikor jellemzően nem csak a rendszeres templomba járók hallhatják azokat, vagy  kapcsolódnak bele a közös éneklésbe.

Atanáz püspök

Az egyházmegye székházában megjelenteket Atanáz püspök köszöntötte, a szép énekek figyelmes vezetésére biztatva a kántorokat. A közös „beéneklés” után három kisebb csoportban folyt tovább a szakmai munka. Az épület különböző helyiségeiből a karácsonyi ódáknak, az ünnepek katavásziáinak, tropárjainak és Nagy Szent Bazil Liturgiájának dallamai szűrődtek ki.
A képzésen való részvételről tanúsítványt is kaptak a megjelent kántorok. 

FÉNYKÉPEK

Címkék