Ikonmegáldás a sárospataki Örömhírvétel Óvodában

2015. március 11-én 11 órai kezdettel került sor a sárospataki Örömhírvétel Óvoda ikonmegáldására és ünnepségére.

Atanáz püspök óvodásokkal

Az eseményen részt vett Atanáz püspök atya, Szemerszki Mihály atya, a Miskolci Apostoli Exarchátus oktatási referense, a társintézmények vezetői (Kazincbarcikáról Edelényből, Homrogdról), Sárospatak város polgármestere és jegyző asszonya is.  

A püspök atya által most megáldott ikon Polgár Tamás helyi ikonfestő felajánlása volt, akinek fiatal apukaként két gyermeke is az óvodába jár. „Az Örömhírvétel-ikon az angyalt és Szűz Máriát ábrázolja, azt az örömöt adja tudtul, hogy az Isten Egyszülött Fia jön közénk, hogy attól a naptól fogva senkinek sem kell kétségbe esnie, elkeserednie. Kérjük, hogy vezessen mindenkit életútján a megfelelő irányba.”- mondta Atanáz püspök atya a sárospataki ikon megáldáskor.

Az ikon megáldása után az azon látható jelenetet bemutatva, az óvodások kis műsort adtak a jelenlévőknek.

Az ünnepség zárásaként püspök atya a 44. zsoltárt imádkozta, majd egy közös agapéra került sor.

Az ikonmegáldási ünnepséget a máriapócsi kegykép sárospataki jelenléte hívta életre. Az óvoda dolgozói, illetve a gyermekek szüleikkel 16 órakor kapcsolódtak be a sárospataki görögkatolikus templomban a kegykép látogatása kapcsán szervezett programokba.

Címkék