Húsvéti készület Jézus imával

Bár már a fényeshét is eltelik, mégis aktuális a nagyhetet megelőző Jézus-ima lelkigyakorlat beszámolója.

Csotki

Sajópálfalán először tartottak Jézus-ima lelkigyakorlatot, amelyet Kiss Attila parókus atya vezetett. Hitelessége és az imában szerzett tapasztalata sokat segített a több mint harminc részvevőnek, akik közül volt aki a zarándokház szomszédságából, s volt aki Budapestről érkezett. A rendszeres Jézus imázók kiegészültek az érdeklődőkkel. De akár kezdő, akár gyakorlattal bíró volt is az, aki vállalkozott a nagyhetet megelőző hétvégén a Jézus-imára, mindenképpen átélhette az alázat, a szeretet és az Istenre való nyitottság élményét, amelyet a szemlélődő imádság gyakorlásától és társaitól kapott. Attila atya is e három dolgot emelte ki ráhangoló előadásaiban. A szentgyónás, az áldozás és a liturgikus nap meghatározta szertartások elvégzése pedig közelebb vitt mindenkit a húsvét titkához

Címkék