Hittel nevelünk – szívvel lélekkel tanítunk

Ez a jelmondata a sátoraljaújhelyi Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumnak. Az intézmény a 2021/2022-es tanévben ünnepli (jogelődje) alapításának 150. évfordulóját.

homlokzat

Az iskola védőszentjének emléknapjához közel, április 25-én emlékeztek meg a jeles évfordulóról. Az ünnepség Szent György vértanú és Szent Márk evangélista tiszteletére búzaszenteléssel kezdődött. A szertartást Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke vezette, és ennek során kérte Isten áldását a szántó- és szőlőföldekre. A püspök ünnepi köszöntőjében azt az evangéliumi hasonlatot emelte ki, amelyben Szent János leírása szerint az Atya a földműves, a görög szöveg szerint „Geórgosz”, Jézus a szőlőtő, tanítványai pedig a szőlővessző (Jn 15,1-17). „A legnagyobb „földműves”, a mennyei Gazda biztosítja a Georgikonnak – olykor észrevétlenül is – a gyarapodást, a növekedést. Az Ő kezében van a remélt jó termés és gyümölcsszüret. Őrá bízzuk magunkat, egymást és egész iskolánkat.” – mondta Atanáz püspök, majd köszönetét fejezte ki a most itt dolgozó, és valaha itt dolgozó nevelőknek, tanároknak, hogy úgy végezték a „metszést”, olyan irányba nyesegették a fiatal „hajtásokat” hogy a kezük alól kikerültek „ízletes gyümölcsöt teremhessenek”, és a Megváltás megfelelő évadában legjobb ízű, „bő termést hozhassanak”.

Atanáz püspök

Az ünnepségen felszólaló öregdiákok - Fazekas András, Heinemann Pál, Szentimrei György, Káli-Horváth Kálmán, dr Dankó László, Deák Csaba és Bodnár Attila - mind-mind szakmai tudásról, emberségről és tisztességről tettek tanúságot, melynek apró magjait ennek az iskolának is köszönhetik, és amelyre tíz, húsz, vagy éppen ötven év távlatából is hálával emlékeznek. Sok-sok olyan diák került ki a másfél évszázad alatt az iskola falai közül, akik esetleg nem az itt tanult szakmát, azonban az itt megszerzett elméleti tudást vitték tovább, más területen vívtak ki elismertséget, hírnevet: egyetemi tanárok, művészek, vagy éppen lelkipásztorok, papok lettek.

táncosok

Az ünnepségen nem csak a múlt, hanem a jövő is szóba került. Dr Stumpf István, felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos, a tavaly megalapított Tokaj-Hegyalja Egyetem Alapítványának kuratóriumi elnöke annak a reményének adott hangot, hogy a Georgikon az egyetem háttérintézményévé válhat. Az intézmény hűsége a térséghez, annak értékeihez hozzájárul Tokaj hírnevének megőrzéséhez, mondta a kormánybiztos.

Stumpf István

Hegyi László, az egyházi felsőoktatási és szakképzési intézmények fejlesztéséért felelős miniszteri biztos köszöntőjében az egyházak oktatásban betöltött meghatározó szerepére világított rá, melyet azok nem csak az utóbbi évtizedekben, hanem a második világháborút megelőző évszázadokban is betöltöttek. Azt is hangsúlyozta, mennyire nagy szükség van ma jól képzett szakemberekre, ehhez pedig a Georgikon bázisként működik a térségben.

Hegyi László

Papp Zoltán atya, az iskola igazgatója az utóbbi néhány év jelentős vívmányáról is említést tett. Ezek egyik leglátványosabb része az iskola épületének, tanműhelyeinek teljes felújítása, valamint a tanborászat kialakítása volt. A falak között folyó szakmai munka sikereiről, eredményeiről, az iskola nemzetközi kapcsolatairól, időről időre egyházmegyénk honlapján is hírt adunk. A környékbeli autótulajdonosok pedig az iskolában újraindított műszaki vizsgáztatás lehetőségét használhatják ki. Zoltán atya büszkeséggel mesélt a mindennapi apró sikerekről is, vagy éppen a vendéglátásban illatozó, a cukrász és pék tanulók által készített süteményekről. Az ünnepségen részt vevőket pedig arról biztosította, hogy kollégáival minden nap azon munkálkodnak, hogy az elődök által megalapozott hírnevet tovább öregbítsék.

Papp Zoltán

A középiskola elődjét 1872-ben alapították meg Tarcalon, még mint vincellérképezdét. A korabeli dokumentumukat áttekintve, annak idején még sokkal inkább a gyakorlat nevelte a tanulókat három éven át, hajnali négytől este kilencig tartó munkanapokkal. A képzés módját, időtartamát aztán sok minden befolyásolta és alakította az idők során, mint például a filoxéravész, majd a világháborúk, azonban az iskola minden korban igyekezett szakembereket nevelni.

1953-tól került át az iskola Sátoraljaújhelyre. A képzési kínálat is folyamatosan bővült, például bevezették a levelező oktatást, majd a szakközépiskolai képzést is. A sátoraljaújhelyiek sokszor még most is „Mező” néven emlegetik, bár 2016-ban, amikor az iskola a Miskolci Egyházmegye fenntartásba került hivatalos neve Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium lett. A név a legújabb képzési kínálatot is takarja; bor és pezsgőgyártáshoz értő szakembereket, pékeket és cukrászokat, kertészeket és gépgyártásban jártas szakembereket egyaránt képeznek, legújabban turizmus-vendéglátás szakirány került bevezetésre. A 150 év alatt 22 igazgató vezette az intézményt, amelynek csak az utóbbi harminc évben volt nyolc különböző fenntartója.

iskola, virágok

A kerek évforduló alkalmából kiadott évkönyvben az iskola életéről, történetéről, öregdiákok visszaemlékezéseiből található további sok-sok érdekesség az iskola honlapján.

További képek

Szöveg: Varga-J. Bernadett, fotók: Szabó Bence

Címkék