Gyakornokokat vár a Miskolci Egyetem a Szakkollégiumból

A Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium két évvel ezelőtt indított gyakornoki programját idén megújítják.

 Makkai László és Dr. Szabó-Tóth Kinga

A Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium 2016-ban indította el gyakornoki programját, elsőként a szenior szakkollégisták körében. Ez a program lehetőséget ad a fiataloknak, hogy saját szakterületüknek megfelelően olyan feladatokat végezzenek együttműködő partnereinknél, amelyekben majdani szakmájuk gyakorlati oldalát is megismerhetik. A program a 2018-as évben megújításra, valamint egy egyetemi projekt kapcsán fellendítésre kerül. Erről nyilatkozott Dr. Szabó-Tóth Kinga alprojekt vezető, Makkai László igazgató és Somosi Ágnes gyakornoki koordinátor.

Dr. Szabó – Tóth Kinga a Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományi Intézetének vezetője, aki az EFOP Főnix pályázat társadalmi integrációval kapcsolatos alprojektjének vezetője is egyben, elmondta, hogy az említett pályázat keretében nagy hangsúlyt fektetnek az Egyetemen tanuló hátrányos helyzetű hallgatók egyetemi életbe, és majd a közéletbe való sikeres integrációjára. Ennek keretében született meg az együttműködés a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium és a projekt között, melynek értelmében a szakkollégium saját hallgatóit gyakornokként „mozgatja” az Egyetem különböző Karain és Intézeteiben, annak érdekében, hogy ezen diákok már az egyetemi életük során tapasztalatokat szerezhessenek a munka világáról – mely tapasztalat segítheti őket a jövőbeli elhelyezkedésükben és hosszútávon a sikeresebb társadalmi integrációjukban. Az alprojekt keretében a gyakornoki rendszer elméleti és gyakorlati modelljének kidolgozására is sor kerül, mely modell alkalmazható lesz az ország különböző felsőoktatási intézményeiben működő hasonló szakkollégiumok vonatkozásában is.

Makkai László atya a szakkollégium igazgatója elmondta, hogy a diákok számára nagyon fontos, hogy már az egyetemi évek alatt is tapasztalatokat tudjanak szerezni a munka világából. A szakkollégiumból kikerült, diplomával rendelkező diákok közül már mind dolgoznak, sikerrel el tudtak helyezkedni az észak-magyarországi régióban vagy a fővárosban. Talán fontos azt is megemlíteni, hogy a volt hallgatóink közül csupán egy fő dolgozik jelenleg külföldön a többi volt roma szakkollégista Magyarországon vállalt és kapott munkát.

A szakkollégium eredeti célja, hogy az egyetemi tanulmányok mellett segítse a roma és hátrányos helyzetű diákokat nem csak programok vagy nyelvoktatás tekintetében, hanem anyagi támogatással is, egy kiemelt mértékű, teljesítmény alapú ösztöndíjjal. A Főnix projektből plusz lehetőségekhez is juthatnak diákjaink, amennyiben a szakkollégium által előírt vállalásoknak eleget tudnak tenni. Véleményem szerint ez az egész magyar felsőoktatást nézve egy minta projekt, aminek a tapasztalatait szeretnék majd megismertetni minél szélesebb körben.

Somosi Ágnes a szakkollégium munkatársaként és a gyakornoki program koordinátorként vesz részt a közös munkában. Ágnes elmondta, hogy az említett projekt 2020-ig tart, ez alatt az idő alatt minden félévben 5-10 szakkollégiumi tag számára ad lehetőséget az Egyetemen gyakornoki feladatok ellátására. Ágnes kiemelte, hogy a gyakornoki program rendszerének továbbfejlesztése és a jelen projekt elvárásaihoz való illeszkedés érdekében három tanulmány készült el a szakkollégium munkatársai körében, az Egyetem megbízásából. A szakmai anyagok kitérnek az intézményi háttér vizsgálatára, a meglévő gyakorlatok, példák, szakmai tapasztalatok áttekintésére, elemzésére, valamint a gyakornoki program keretrendszerének és ciklikus működtetési folyamatának felállítására is.

Az Egyetem és a szakkollégium képviselői hisznek és bíznak a projekt és az együttműködés sikerében és várakozással telve néznek a gyakornoki program jövője elé.

Címkék