Félúton Máriapócs felé

Idén újra Tiszaújvárost választották a 22+ zarándokai indulásuk kiindulópontjának, annak a három napon át tartó gyalogosan megcélzott útnak, melynek végállomása az Istenszülő kegyhelye, Máriapócs.

zarándoklók, a háttérben a tiszaújvárosi víztorony

A gyalogos zarándoklat június 21-én, a reggeli órákban kezdődött, azonban az út előtti lelki ráhangolódás már Illés próféta emléknapján, az este megtartott Szent Liturgiával.

Az ószövetségi próféta, Szent Illés példáját tárta a zarándoklók elé Atanáz püspök a liturgián mondott homíliában. Illés prófétát  nagy kétségbeesésében szólította meg Isten; angyala szól hozzá: „Kelj föl és egyél! Különben túl hosszú lesz neked az út.” (1 Kir 19,8). Negyven napon át vándorolt a pusztában a próféta, mire a Hóreb hegyéhez eljutott, ahol Isten vándorló népe a kinyilatkoztatást is kapta. Itt Illés próféta ugyanúgy találkozott Istennel. Ráébredt arra, hogy nincs egyedül.

pólók

A zarándoklat idei jelszava: „Alkossunk neki segítőtársat, aki hozzá illő” (Ter 2,18). Isten Ádám magányát kommentálta ezekkel a szavakkal. Bár a két ószövetségi szereplő, Ádám és Illés helyzete, körülménye más és más, azonban az isteni üzenet értelme hasonló. „Itt a földön ember nem marad egyedül, Isten akkor is tud róla, hogy ha ez az ember nem vesz tudomást Őróla és társat, társakat ad neki. Ennek tudatában indulunk most útra, hogy Isten bennünket sem hagy egyedül, hanem segítőtársakat ad nekünk. Imádkozzunk, hogy saját életünkben is megvalósuljon az „Isten hegyén” tervezett találkozás, hogy mi is rátaláljunk a történelem Urára, gondviselő Istenünkre és Ő társakat állítson mellénk, akik az élet küzdelmeiben előre- és továbbvisznek bennünket.” – mondta Atanáz püspök.

a templomban

A 22+ zarándokainak első lépéseit  már az elején segítők vették körül Tiszaújvárosban. Dr. Fülöp György és Madzin János támogatásával a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő éttermében vacsorázhattak. Polgármester úr örömmel üdvözölte újra a fiatalokat a városban, mert csapatuk jelenléte keresztény gondolatokat közvetít. Ez különösen fontos egy olyan városban, ahol ilyen közösségek megjelenésének mindössze alig néhány évtizedes hagyománya van. Jeviczki Ferenc atya és a parókia vendégszeretete az útnak indulás reggelén enni-innivaló formájában is kézzelfoghatóvá vált. A segítők az egész út folyamán, Máriapócsig kísérik a gyalogosokat: a keresztet hordozók, a hangosítást cipelők, a vízfelelősök, a csomagokat szállítók és még sorolhatnánk, ki mindenki.

Atanáz püspök

Az út előtti este folyamán Verdes Tamás tréner, tanácsadó irányításával ismerkedtek egymással a zarándokcsoport tagjai. Az ismerős, több éve gyalogos zarándoklatot vállalók között most is vannak szép számmal új arcok is. A legmesszebbről Pécsről, valamint Délvidékről, Szerbiából érkeztek fiatalok. A zarándokok csütörtökön reggel az utrenye és püspöki áldás után indultak el, élükön Atanáz püspökkel, Fedor Péter, Salai Szabolcs és Verdes Miklós atyákkal. A mai célállomás Hajdúdorog, itt is lehet csatlakozni a zarándoklathoz. Ma délután Bellovics Gábor SJ atya tart elmélkedéseket. A pénteki útvonal hosszabb gyalogos szakasszal Újfehértó-Nagykálló. Szombaton a legmelegebb órákban Kállósemjémben hosszabb elmélkedést és pihenőt tartanak majd, és az esti órákban érnek Máriapócsra.

FÉNYKÉPEK

Címkék