Először magyarul: Palamasz Szent Gergely művei

Palamasz Szent Gergely műveinek egyik legismertebb darabja magyar nyelven most jelent meg először.

a könyv címlapja

Palamasz Szent Gergely (1296-1357), a későbizánci kor legjelentősebb teológusának művei eddig magyar nyelven nem voltak olvashatók. Baán István atya fordításában most az életmű egyik legismertebb darabja, "A szentül élő hészüchaszták védelmében" írt értekezés-gyűjtemény válik elérhetővé az érdeklődők számára. 

A mű pontos képet nyújt arról a vitáról, amelyet Palamasz Szent Gergely Kalábriai Barlaámmal folytatott az Isten megismerésének és megtapasztalásának lehetőségéről.

Hogyan tapasztalható meg az imában Isten? Milyen az a fény, amely a Tábor-hegyén Krisztusból sugárzott az apostolokra? Milyen szerepet játszik ebben a világi műveltség? A lendületes vitairat egyik része, amely az imával foglalkozik, bekerült a híres Filokália-gyűjteménybe is.

 

Palamasz Szent Gergely: A szent hészükhaszták védelmében. Fordította és jegyzetekkel ellátta: Baán István, Nyíregyháza 2016, Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes 14/1. ISBN 978-615-5073-39-7

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola