Elhunyt Alexandru Mesian lugosi görögkatolikus püspök

Életének 86. évében, 2023. március 11-én reggel 7 órakor elhunyt Alexandru Mesian, a Lugosi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke.

​Alexandru Mesian

Az elmúlt hónapokban egészségi állapota fokozatosan romlott, március 4-én este akut légzési elégtelenséggel szállították kórházba, miután többféle betegséget is diagnosztizáltak nála.

Alexandru Mesian, született Alexandru Mesaroş (Mészáros), (1937. január 22., Nagybánya - 2023. március 11., Lugos) román görögkatolikus hierarcha, aki 1995-től 2023-ig a Lugosi Egyházmegye püspöki tisztét töltötte be.

Alexandru Mesian 1937. január 22-én született az akkor még Szatmár megyei Fernezely (Ferneziu) községben, munkáscsaládból származó szülei nyolc gyermeke közül ötödikként. Általános iskolába szülőfalujában, Fernezelyen járt, majd a nagybányai „Gheorghe Șincai Gimnáziumban érettségizett. A Temesvári Római Katolikus Egyházmegye felvette a Ia?i-i Római Katolikus Teológiai Intézetbe, ahol 1957-ben teológiai hallgatónak iratkozott be, de a bukaresti Vallásügyi Minisztérium utasítására még ugyanabban az évben kicsapták, azzal az indokkal, hogy erdélyi görögkatolikus családból származik.

A katonai szolgálat letöltése után 1960-tól a Nagybányai Mechanikai Gépek és Bányagépek Vállalatnál (I.M.M.U.M.) a mechanikai vizsgáló laboratóriumban dolgozott technikusként, majd főtechnikusként, egészen 1990-ig, amikor átkerült a Rómával egyesült romániai görögkatolikus egyházmegye, az abban az évben újjáalakult Nagybányai Egyházmegyébe, ahol általános helynökként tevékenykedett.

1960-tól 1965-ig szigorú titokban tanult teológiát; az 1964-es általános amnesztia után, amikor néhány püspök és pap, akik teológiai professzorok voltak, kiszabadultak a börtönből, így már szakavatott professzorok ellenőrizték teológiai tudását. 1965. május 8-án Dr. Ioan Dragomir máramarosi püspök szentelte pappá. 1972-ig még a szülei sem tudták, hogy pap fiuk van a házban, pedig naponta misézett a szobájában.

1965 és 1990 között Nagybányán és más településeken ugyanilyen titokban a katolikus egyházzal való kapcsolatukat megszakítani nem akarók katekézisével és lelkipásztori ellátásával foglalkozott, az üldöztetés és a rájuk vonatkozó tilalmak ellenére.

Az illegalitás idejében mind szülőföldjén, mind a történelmi Máramaros és az egyházmegye falvaiban lelkipásztori munkát végzett.

​Alexandru Mesian, Fülöp atya​

1994. július 20-án a II. János Pál pápa Ioan Ploscaru lugosi püspök koadjutorává nevezett ki, 1994. szeptember 8-án pedig Balázsfalván Lucian Mureşan balázsfalvi metropolita Ioan Ploscaru püspök és George Guşiu püspök segédletével püspökké szentelte.

1994 októberében a Szentatya a Keresztény Egységét Előmozdításának Pápai Tanács tagjává nevezte ki Rómában.

1995-ben a katolikus-ortodox teológiai párbeszédért felelős közös nemzetközi bizottság tagjává nevezte ki.

1995 októberében II. János Pál pápa Lugosi püspökké nevezte ki, 1996. iktatták be.

2000. július 9-19. között Baltimore-ban részt vett a katolikus-ortodox nemzetközi teológiai párbeszéd 8. találkozójának munkájában; ezen a találkozón a román ortodox egyházat képviselő Timotei aradi püspökkel együtt vett részt.

1994 óta a Román Katolikus Püspöki Konferencián belül az ökumenizmusért volt felelős.

2004. február 7-én Románia elnöke a "Kulturális Érdemrend parancsnoki rangban"  - Vallási érdemrenddel tüntette ki.

2005 óta Lugos díszpolgára.

2005 óta a BRU Zsinat Sajátjogú Egyház Törvényeit kidolgozó bizottságának elnöke.

2016 óta Temes megye díszpolgára.

a BRU missziós-ökumenikus bizottságának elnöke.

A Lugoi Egyházmegye püspökeként végzett tevékenysége során számos ökumenikus találkozón vett részt, mind az országban, mind külföldön.

Forrás:Hajdúdorogi Főegyházmegye