Egyháztörténelmi esemény a miskolci székesegyházban

A Miskolci Apostoli Exarchátust Ferenc pápa 2015. március 19-én kelt apostoli konstitúciójában egyházmegyei rangra emelte, megalapítva ezzel a Miskolci Egyházmegyét.

Atanáz püspök
Atanáz püspök kinevezés

A pápai bulla ünnepélyes kihirdetésére, valamint Orosz Atanáz püspök exarcha megyéspüspökké történő beiktatására június 13-án került sor Alberto Bottari de Castello pápai nuncius úr jelenlétében, Fülöp metropolita vezetésével, az egyházmegye papságának és híveinek, valamint több megyei és városi vezető részvételével.

A pápai szándék több lépcsőben került kihirdetésre. A metropolita, Kocsis Fülöp beiktatása tegnap volt a debreceni székesegyházban, ma iktatták be a miskolci megyéspüspököt, Orosz Atanázt, a miskolci székesegyházban a 10 órakor kezdődő Szent Liturgián. Az ünnepségen számos egyházi méltóság vett részt, Alberto Bottari de Castello érsek, Magyarország apostoli nunciusa, Kocsis Fülöp metropolita, dr. Ternyák Csaba egri érsek segédpüspökével, Palánki Ferenccel, a határontúli görögkatolikus egyházmegyék püspökei – köztük Vasile Bižau máramarosi, Milan Šášik munkácsi és Dzura Dzudzar újvidéki görögkatolikus püspök –, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia több tagja, valamint az egyházmegye papsága és hívei. A magas rangú vendégek között Demeter Ervin kormánymegbízott és Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és az intézmények vezető is helyet foglaltak.

Az Miskolci Egyházmegye első püspökét Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagja köszöntötte elsőként. Kiemelte, hogy egységben és testvéri szeretetben kell szolgálni az egyházmegye területén élő embereket, hiszen „egyetlen egyháznak vagyunk a tagjai, a feltámadt Krisztusról való tanulságtételben egyek vagyunk és ez fölül ír, minden más különbséget”.

Lackner Pál püspök, a Magyar Evangélikus Egyház nevében üdvözölte az új egyházmegyék és a metropólia létrejöttét, hangsúlyozva ennek történelmi jelentőségét.

Magyarországon eddig a görögkatolikus egyház számára két egyházkormányzati egység állt fent: az 1912-ben alapított Hajdúdorogi Egyházmegye, illetve a XI. Piusz pápa által 1924-ben létrehozott Miskolci Apostoli Exarchátus. Az utóbbi évtizedekben jelentős intézményi fejlődések indultak meg, melyek biztosították a keretet a görögkatolikus egyház lelkipásztori tevékenységének kiszélesítéséhez. 2011-ben a Szentszék kiterjesztette az exarchátus területét Borsod-Abaúj-Zemplén megye egész területére és Heves megye négyötödére és élére Orosz Atanáz szerzetes személyében püspök-exarchát állított. A folyamatos növekedés további változásokra való igényt igazolt. Ennek eredményességét mutatja az, hogy Ferenc pápa a Magyarországon élő görögkatolikusok számára létrehozta a Magyarországi Sajátjogú Metropóliai Egyházat, illetve ezzel együtt megalapította a Miskolci Egyházmegyét és Hajdúdorogi Egyházmegyéből leválasztott területből a Nyíregyházi Egyházmegyét, melynek kormányzójává Orosz Atanázt nevezték ki.

Atanáz püspök homíliáját, a Miskolcot és környékét öt évvel ezelőtt sújtó árvíz utáni újjáépítésre való utalással kezdte, hiszen pontosan amikor „elkezdődött az újjáépítés, Benedek pápa idehozta az Exarchátust, és itt e templomban székesegyházat alapított számára. Sziklára akart alapítani valamit, amit már utódja, Ferenc pápa fogalmazott meg ma a felolvasásra kerülő Apostoli Konstitúciójában. A mai evangélium ezt az alapítást hozza kapcsolatba Krisztus Urunkkal és tanításával.” Majd így folytatta: „Ha a sziklára, vagyis magára Krisztus Urunkra építkezünk, akkor hinnünk kell az ellenségszeretetben, hinnünk kell az adott szó erejében, hinnünk kell a tisztaságban, az emberi élet végtelen értékében”.

A Szent Liturgia végén Alberto Bottari de Castello érsek latinul, Kaulics László  irodaigazgató atya magyarul olvasta fel a pápai bulla szövegét, majd az érsek Atanáz püspök atyát odavezette a püspöki trónhoz, aki áldást adott, ezzel jelképezve az új hivatal átvételét.

A Miskolci Egyházmegye Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészére és Heves megye középső és keleti részére terjed ki, a 62 parókiához tartozó közel ötvenezer hívőt számlálva. Az egyházmegye jelenleg kilenc oktatási intézményt tart fenn, óvodákat, általános- és középiskolákat, egyetemi kollégiumot, Cigány Szakkollégiumot, Gyermekvédelmi Intézményt nevelőszülői és lakásotthonos szolgálattal.

Reméljük, hogy ezen események a hívek hitükben való további megerősödését szolgálják!

 

FÉNYKÉPALBUM

Címkék