Diakónusszentelés Sajópálfalán

Dátum
Hely
Sajópálfala

2022. október 9-én, a 11 órakor kezdődő Szent Liturgián Orosz Atanáz püspök diakónussá szenteli Molnár Ádám tanulmányvégzett papnövendéket a sajópálfalai templomban

Molnár Áron

Bemutatkozik a szentelés álló diakónus:

Molnár Ádámnak hívnak, 1997. március 11-én születtem Szikszón. Sajópálfalán nőttem fel édesanyámmal, aki könyvelő egy közműipari cégnél, és édesapámmal, aki sajnos öt évvel ezelőtt elhunyt, valamint egyetlen bátyámmal, aki görögkatolikus áldozópap és jelenleg Miskolcon teljesít iskolalelkészi szolgálatot. 

Tanulmányaimat 2003-ban kezdtem az arnóti Weöres Sándor Általános Iskolában, ahol hat évet töltöttem el, majd a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumba érettségiztem 2015-ben. Ezt követően felvételt nyertem a Miskolci Egyházmegye papnövendékei közé és megkezdtem teológiai tanulmányaimat a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán.

A 2018/2019-es tanévben a szemináriumunk által előírt szociális év keretén belül több helyen is lehetőségem adódott szolgálatot vállalni. Dolgoztam a Budapesti Irgalmasrendi Kórházban betegszállítóként. Ezt követően Kazincbarcikán a Don Bosco Iskola kollégiumában voltam kollégiumi nevelő, valamint ezzel párhuzamosan a Tompa Mihály Általános Iskolában hitoktattam. Ezek után négy hónapot töltöttem Olaszországban, Ciampinoban, ahol a Bárka Közösségnél voltam önkéntes. Végezetül pedig hat hetet dolgoztam a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthon, Óvoda és Általános Iskolában gondozóként. 

A 2019. szeptemberétől, főpásztorom határozata alapján a Központi Papnevelő Intézet növendékeként, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán folytattam tanulmányaimat, ahol 2022. júniusában sikeres teológiai baccalaureátus vizsgát tettem. Feleségemmel,Molnár- Flaisz Nórával (leánykori nevén: Flaisz Nóra) 2022. július 23-án kötöttünk házasságot, aki biológia-kémia tanárként dolgozik egy általános iskolában. 2022. augusztus 15-ei hatállyal, Orosz Atanáz püspök atya a Sátoraljaújhelyi Görögkatolikus Parókia lelkipásztori kisegítőjévé és hitoktatójává nevezett ki. Ezzel párhuzamosan Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében folytatok kánonjogi tanulmányokat.

Címkék