Diakónusszentelés Miskolcon

Dátum
Hely
Miskolc, Búza tér

Szeptember 14-én, a 10 órakor kezdődő Szent Liturgián Orosz Atanáz püspök diakónussá szenteli Dudás György tanulmányvégzett papnövendéket a Búza téri székesegyházban

Dudás György

Dudás György 1993. szeptember 11-én született Nyíregyházán. Általános iskolai tanulmányait Nyíregyházán és Miskolcon végezte, majd a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban érettségizett 2012-ben.

Felsőfokú tanulmányait ugyanebben az évben kezdte el a Görögkatolikus Papnevelő Intézetben és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. 2015-ben a papnövendékek számára kötelező szociális évet Belgiumban és Budapesten töltötte. Az első félév során a Bárka közösség által fenntartott otthonban szolgált értelmileg sérült felnőttek között. A második félévben pedig a Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs Osztályán dolgozott segédápolóként.

2016-tól Rómában folytatta teológiai tanulmányait, ahol a Pápai Görög Kollégium növendékeként teológiai diplomát, majd pedig filozófiából licenciátusi fokozatot szerzett a Pápai Gergely Egyetemen.

2022. július 9-én kötött házasságot Dr. Feczák Donátával. 2022. augusztus 15-től a miskolci Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnáziumban teljesít szolgálatot, mint hittantanár és etika oktató.

Címkék