Boldog újévet!

Orosz Atanáz püspök újévi üdvözletét az alábbiakban adjuk közre

Atanáz püspök

 

Új esztendő kezdetén sok szerencsét, sikert, jó egészséget – egyszóval boldog újévet kívánunk egymásnak.

A szerencse azonban forgandó, az egészség pedig kopik. Bizonyos felmérések szerint például hazánkban a férfiak átlagban 64 éves korig (a hölgyek egy kicsivel tovább) tölthetik viszonylag egészségben életüket. S mire számíthatnak azután?

Áltatjuk magunkat, ha január elsején azt gondoljuk, hogy mindannyian teljes egészségben tölthetünk el egy újabb évet. Vagy hogy a jó csillagzat vagy az újévi lencse hozhat majd kinek-kinek szerencsés fordulatokat. Akár kifejezett jólétet, akár a rossztól való mentességet tartjuk a boldogság ismérvének, azt ki-ki tapasztalatból is tudja, hogy ezeket nem képes az ember egymagától megadni magának. Egyedül Istenben találhatjuk meg teljes boldogságunkat, aki minden jónak, így az egészségnek is legfőbb forrása. Ő az Élet Ura, és tőle kapunk minden életet. Nélküle ez az év sem sikerülhetne.

Több mint 18 évszázaddal ezelőtt írta le Észak-Afrika nagy hitvallója, Tertullianus: „Nekünk nem lesz közünk az elfajzott (perverz) boldogságról szóló tanításhoz és írásokhoz, amikor azokban hitelt adnak mindannak, ami inkább tartható hazugságnak, mint igazságnak”. (A lélek tanúságtétele, 1)

Vagyis hamis a boldogsága annak, akinek jobban hisznek, amikor hazudik, mint amikor igazat mond. Ez a „perverz” boldogság nemcsak bizonyos politikai jelszavakra és általában a háborús propagandára vonatkozik, hanem az üzleti életet is alapvetően meghatározza. Boldogságot hazudni semmibe nem kerül, és az árut ebben az esetben jó áron lehet eladni. A kozmetika- és szépségipar nemzetközi vezetői a világ leggazdagabbjai közé tartoznak, mégsem hozzák meg az egyszerű embereknek azt a szépséget, amelyet ígérnek. Nemegyszer átverés rejlik egy-egy jó reklám mögött, s ma már nemcsak a politikában, hanem a marketing szintjén is több hazugság terjed világszerte, mint eddig valaha a történelemben. Például a nemváltó műtéteket reklámozzák olyan felelőtlen emberek, akik talán végig sem gondolták még a lélektani következményeit ezeknek a felelőtlen lépéseknek.

Valaki elmesélte megtérését: Marketinggel foglalkoztam, aztán rájöttem, hogy mennyit kell hazudni ehhez, s mikor áttértem az ikonfestészethez, egy megnyugtatóbb világhoz érkezhettem.

Boldogságvesztésünk egyik természetes forrása az, hogy újra meg újra hamis boldogság játszmáiban forgolódunk, s könnyebben elfogadjuk a hazugságot, mint az igazságot. A másik pedig az, hogy türelmetlenek vagyunk, s nem tudjuk kivárni a sorunkat.

Hamis boldogság helyett Jézus által megígért igazi boldogságot emleget az idézett afrikai hitvalló:

Boldogok a szelídek. Ebbe a megjelölésbe viszont a türelmetleneket egyáltalán nem szabad belefoglalnunk. S mivel a békességeseket ugyancsak a boldogok egyazon címével illeti s az Isten fiainak nevezi őket, vajon – kérdezem – közel vannak-e a békéhez a türelmetlenek? Csak az ostoba gondolhat ilyet.”

Az olcsó instant boldogság-receptek olykor csúnya kudarccal járnak, s a boldogság élvezete helyett a boldogtalanság keserűségét okozzák. Adja Isten, hogy idén megmeneküljünk tőlük, s Isten-adta boldogságunkat valóban ott és abban keressük, ahol és amiben Teremtőnk és Megváltónk megadja azt! Mindenekelőtt az Ő szent kegyelmében, amelyre drága vére árán méltatott bennünket. Illetve az egyház szent közösségében, ahol jóban-rosszban együtt lehetünk Jézus többi tanítványával.

Ezt erősíti meg az újévi szentünk, Nagy Szent Bazil a 32. zsoltár kezdő verse („Örvendjetek, igazak az Úrban”) kapcsán: „Örvendjetek, mégpedig nem akkor, amikor felvirágzik a háztáji gazdaságotok, s nem is azért, hogy testileg jó egészségnek örvendeztek vagy hogy bőséges terméshozamnak örvendezhetnétek, hanem mert a tiétek az Úr, a végtelen Szépség, Jóság, Bölcsesség. Ezért a Szentírás arra szólítja fel az igazakat, hogy tudatosítsák ezt a nagy méltóságukat, hogy ilyen nagy Úrnak állhatnak a szolgálatában, s kimondhatatlan örömmel és ujjongással örüljenek az ő szolgálatának...

Isten hűséges szolgálatában eltöltött boldog újévet kívánok szeretettel minden hittestvéremnek

+ Atanáz

Címkék