Az új közösségi térben ünnepeltek Szirmabesenyőn

Augusztus 6-án, a templombúcsú ünnepén szentelte meg Atanáz püspök az új közösségi teret.

szentelés, Atanáz püspök

A Szirmabesenyői Görögkatolikus Parókia sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében kiírt „MFP2022 Egyházi közösségi terek fejlesztése” felhívásán egy, a templomkertben felépítendő, fedett közösségi tér kialakítására. A pályázaton elnyert pénzösszeget Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete további támogatással egészítette ki. A munkálatokat július hónapban elkezdték, s augusztus elején be is fejezték. Az építmény megáldására 2022. augusztus 6-án került sor.

szentelés

Urunk színeváltozásának napja, a görög egyházban, önmagában is egy fölemelő ünnep. Az Egyház istentiszteletei, az imádságok szövegei, ilyenkor nagyon gazdagok és mély tartalmúak. A szirmabesenyői közösség életében még inkább kiemelt ez a nap, hiszen ekkor van a templom címünnepe, amely így a templombúcsú napja is.

Erre az alkalomra meghívtuk egyházmegyénk püspökét, Orosz Atanázt, aki az ünnepség kezdetén megáldotta az új közösségi teret. Ezt követte a püspöki Szent Liturgia, mely - az erre az eseményre szerveződött énekkar szolgálatával - gyönyörűséges volt. Az egyházközség énekelni szerető tagjait, pár, a kóruséneklésben már gyakorlottabb vendég tag egészítette ki.

Atanáz püspök

Főpásztorunk megemlítette, hogy ezekben a forró napokban, s órákban sokan strandon és tengerben megmártózva keresnek felfrissülést, mi viszont most a „kegyelem tengerében” fürdünk meg. Ez nagyobb örömet és boldogságot kínál az előzőnél, hiszen nem csak időleges testi felüdülést ad, hanem örök életre szóló lelki kincseket is nyújt. Ezek miatt ma, mi is együtt kiálthatunk fel Szent Péter apostollal: „Jó nekünk itt lenni.”

Rámutatott egyúttal arra, hogy azért is jó itt lennünk, mert hazánkban mi most még szabadon élhetünk. Szólt viszont arról is, hogy sok veszély fenyegeti a békénket és békességünket, s bizony jöhetnek más, jóval nehezebb idők is. Ezzel pedig bűnbánatra, s megtérésre buzdította a jelenlévőket.

gyümölcs

A templomi ünnepség végén, hagyományos módon megáldottuk a szőlőgerezdek és egyéb gyümölcs zsengéjét, melyeket miroválás (olajkenet) keretében osztottunk ki. A köszöntések, az elbocsátó áldás és éltetések után először minden jelenlévő részt vett egy kis agapén és beszélgetésen. Ezt követően pedig a meghívottak, és a bejelentkezettek részére további szerény vendéglátást tartottunk, mely az új közösségi építmény, s az azt környező sátrak és „gombák” alatt történt.

E napon ráérezhettünk a Püspök atya által is idézett 88. zsoltár alábbi versének igaz voltára: „Boldog a nép, mely tud vigadozni”- ünnepelni.

ünneplők

Nagyon köszönjük Magyarország Kormányának, s Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának - különösen Bodnár Krisztián polgármester úrnak - hathatós segítségét és támogatását a közösségi tér kialakításában. Köszönetet mondunk közösségünk aktív tagjainak, a diakóniai szolgálatunk gondozónőinek, az ünnepség előkészítésében, lebonyolításában, a vendéglátásban való részvételét.

Polyák Imre, parókus

A fényképeket készítette: Trestyánszki Csaba

Címkék