"Az Eucharisztia a bizánci teológiában" - előadás-sorozat a Sapientia Főiskolán a NEK jegyében

Az előadás-sorozat következő alkalmán, március 2-án, Orosz Atanáz püspök tart előadás „Eucharisztikus egyházkép a bizánci teológiában” címmel.

eucharisztia

Az előadás mindenekelőtt az Eucharisztia krisztushívőket összekötő hatására összpontosít. A kiindulópont Krisztus misztikus testének a teológiája, mely Szent Pál apostol igehirdetéséből ered. Modern keleti teológusok mellett, Szent II. János Pál pápa szavain keresztül mutatja be püspök atya az előadásban azt a fontos gondolatot, hogy a krisztushívők egységét az eucharisztikus egységben találhatjuk meg, mely akár a kétezer éves megosztottságon is felülemelhet minket.

Az előadás további részében a szentségek és az egyház kapcsolatát fogja az egyházatyák tanítása alapján kifejteni: hogyan gyökerezik az egyház a szentségi mivoltában, továbbá a szentségeknek milyen összekötő erejük van az egyház szervezetén belül. Ezután olyan híres ókori keresztény szerzők művein keresztül mutatja be Atanáz püspök atya az egyház egybegyűjtő feladatát, mint Antióchiai Szent Ignác, Órigenész, a kappadókiai atyák, Aranyszájú Szent János és Szent Hitvalló Maximosz.

Az utolsó, befejező részben pedig a modern ortodox teológusok azon gondolatára fogja irányítani a figyelmet, mely a Krisztus misztikus testében rejtőző szentségi-eucharisztikus egységre hívja fel a figyelmet, mely reményt adhat az elmélyülésre és a keresztény egyházak egységének megtalálására a mai korban.

Kiss Máté

Címkék