Az egyházi újév számunkra a Centenárium évének kezdete is

Orosz Atanáz püspök gondolatai az egyházi év kezdetén

logo

Izajás próféta és a názáreti zsinagógában megjelenő Üdvözítő szavaival hirdetjük szeptember elsején mi is „a kegyelem évét” (Lk 4,19). Az egyházi újév kezdetén hálát adunk Istennek puszta létünkért is és különösen mindazért, amivel elhalmozott bennünket. S kérjük kegyelmét a kezdődő évre és tanévre is, amely idén is teremtésvédelmi imanappal kezdődik.

A most kezdődő új egyházi évben lesz száz éve annak, hogy az Apostoli Szentszék létrehozta a Miskolci Apostoli Kormányzóságot. Idén egyházmegyénk lelkileg és közösségileg igyekszik felkészülni erre a jeles évfordulóra. Papságunk és a tisztelendő asszonyok jelentős része nemrég lelkigyakorlaton vett részt. Az Abaúj-Hegyaljai Esperesi Kerület által vezetett imádságot szeptember második felétől kezdve a Csereháti Esperesi Kerület folytatja. De remélhetőleg mindannyian kicsit többen imádkozunk egymásért, mint korábban tettük.

A centenárium évében mindenekelőtt az alapítás óta ide tartozó 21 egyházközség templomait szeretnénk meglátogatni és e falvak elszármazottjait is megszólítani. Papnövendékeinkkel nemrég Baktakék templomába zarándokoltunk, szeptember első vasárnapján pedig a selyebi templom jubileumát fogjuk több paptestvérrel együtt megünnepelni.

Szeptember 16-án délután az Ars Sacra Fesztivál megnyitásaként székesegyházunkban zsoltármondó összejövetelen vesznek részt gyermekvédelmi intézményünk gondozottjai és a testvéregyházak lelkészei. Aztán pedig közös lelki napokra érkeznek Sajópálfalára a sátoraljaújhelyi és miskolci esperesi kerületek papjai és hívei.

Imádságos folytatást remélünk a téli hónapokra is, amikor a Miskolci Esperesi Kerület veszi majd át a folyamatos imádságot, amelyet egy helybeli ereklye körbehordozásával fogunk kísérni.

2024. június elsejére tervezzük a nagy hálaadó megemlékezést és egyházmegyei búcsút Máriapócson, amelyre a paptestvéreken kívül számos hívőt, különösen is a jövőre elsőáldozó gyermekeket is várjuk.

2024. június 25-26-án eparchiai gyűlést tervezünk Miskolcra, ahol az esperesi kerületek 3-4 tagja a teljes Tanácsosok Testületével, Papi Szenátussal és Pasztorális Tanáccsal együtt számos világi hívő jelenlétében fog liturgiát végezni és tanácskozni egyházmegyénk jelenéről és jövőjéről. A székesegyházban végzett Szent Liturgia minden paptestvér számára nyitott lesz, a gyűlés színhelyéül pedig a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolát jelölöm ki. Az eparchiai gyűlés fő témái liturgikus, pasztorális és szociális témájúak lesznek, számba véve társadalmi szerepvállalásaink formáját és értelmét is. Remélhetőleg ezen a gyűlésen fogjuk tudni közösen értékelni a tavalyi népszámlálás ránk vonatkozó eredményeit is.

Az ünneplést egy helyi kiállítással szeretnénk folytatni a Herman Ottó Múzeummal közös szervezésben, föltehetőleg 2024 júniusától, a Miskolci Galériában. Kulturális és lelki programokkal is készül az egyházmegye a miskolci Művészetek Házában és Sajópálfalán, illetve ifjúsági programokat is szervezünk „Akrofeszt” elnevezéssel 2024. május végére Miskolctapolcán. Jövő nyár közepén Eperjesre és környékére tervezünk hivatalos egyházmegyei zarándoklatot, valamint legjobb ministránsaink a római ministránstalálkozón fognak részt venni.

De talán a legfontosabb a Gondviselő Istennel való kapcsolatunk erősítése és hogy ebben az egyházi évben imádkozzunk még többet egymásért.

+ Atanáz