Az áldás egyben feladat is - tanévvégi hálaadás a Székesegyházban

A Miskolci Egyházmegye oktatási intézményeiben dolgozók hálaadó Szent Liturgiáját június 24-én tartották a Székesegyházban. Itt adták át az éves munkáért járó elismeréseket is.

díjátadás

Néhány éve már egyházmegyénk védőszentjének születése napjához kötjük a tanév végi hálaadást.

„Szent Liturgiánk hálaadás mindenért – mondta Atanáz püspök a homíliában - szinte érezzük a szentek jelenlétét, hiszen nem csak emberi összejövetelről van szó, hanem hitünk szerint maga a Megváltó Krisztus hívott össze bennünket.”

A tanévzáró ünnepen „Keresztelő Szent János áll figyelmünk középpontjában, aki teljesítette Isten minden akaratát és parancsát és fogantatásától fogva a Szentlélekkel telt el”. Egyházmegyénk védőszentje több ábrázoláson is jelen van a Székesegyházban. Ezek egyikén a szent előhírnök alakja kissé halványabb, mint a jobbja által mindenki számára bemutatott fényes Krisztusé. Atanáz püspök szerint ez az ábrázolásmód mintegy hivatásunk sajátos ábrázolása is lehet; ahogyan a próféta és előhírnök fogalmazta meg: „Neki növekednie kell, nekem kisebbednem.” (Jn 3,30)

A főpásztor megköszönte minden dolgozó helytállását és hivatástudatát, amellyel intézményeinkben egész évben munkálkodtak, hozzátéve: „Minden siker közös munka eredménye. Isten ezt a közös munkát áldotta meg. Most megköszönjük mindazokat a kegyelmi ajándékokat, amelyek révén hivatásunkat teljesíteni tudtunk. Keresztelő Szent Jánoshoz hasonlóan mi is az Úrjézusra tekinthetünk, minden pedagógus példaképére. Amikor az igazi pedagógiai értékekben akarunk bővelkedni, Tőle kell tanulnunk.”

Papp Zoltán, az Miskolci Egyházmegye oktatási referense a díjak átadásakor rámutatott, hogy Isten áldása feladatot is jelent számunkra. Sőt, amikor visszatekintünk a mögöttünk lévő tanévre, úgy tűnik, nem is kevés feladatot, melyek teljesítésért mondott köszönetet a pedagógusoknak és a pedagógia munkát segítőknek.

Keresztelő Szent Jánosról nevezett Nevelésért-díjban Szabó Béláné, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola igazgatóhelyettes részesült kiváló pedagógiai munkájáért, erőfeszítéseiért, önzetlen, elhivatott tevékenységéért, példamutató, Egyházunkhoz hű szolgálatáért.

Szabó Béláné

Szent Lídiáról nevezett díjban részesült Stefán Zoltánné a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola iskolatitkára, hivatali munkájáért, önzetlen és elhivatott tevékenységéért példamutató, Egyházunkhoz hű életéért.

Stefán Zoltánné

Püspöki dicséretben részesültek: Bodnárné Tallárom Elvira, Csépányné Szabolcsik Erika, Flaskó Attiláné, Kónya Lászlóné, Kovács Erika, Molitoriszné Lipták Krisztina, Szabó Andrásné, Szakáczkiné Géczi Anna.

Püspöki áldásban részesültek: Gulácsi István Gáborné, Szabó Ildikó, Szabóné Vinnai Ilona.

csoportkép a díjazottakkal

A Miskolci Egyházmegye oktatásáért kitüntető díjban részesült Szemerszki Mihály. Mihály atya hat éven keresztült állt az egyházmegye oktatási osztályának élén, fáradhatatlan és áldozatos tevékenysége hozzájárult az egyházi szellemiségű oktatás beindításához, az átvett intézmények egyházi arculatának kialakításához.

Szent Imre díjat érdemelt ki Pető Márk András, a Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tizedik osztályos tanulója, kiváló tanulmányi eredményért, példamutató keresztény magatartásáért, szorgalmáért.

Szent Katalin díjban Monoki Molli Anna részesült, kiváló tanulmányi eredményért, példamutató keresztény magatartásáért, szorgalmáért. versenyeken való részvételérét, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola hetedik osztályos tanulója.

Fényképek

Szöveg: Varga-Juhász Bernadett

Címkék
Csatolmány