Atanáz püspök: odaadással ünnepeljünk szeptember 13-14-én

Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe van, előtte a Feltámadás templom felszentelésére emlékezünk. Erre a két napra a nagypénteki-húsvéti események felidézéseként is tekinthetünk.

ikon

Atanáz püspök a Székesegyházban, szeptember 13-án mondott homíliában arra hívta föl a figyelmet, hogy „aki Krisztus Urunk Feltámadása templom felszentelésének mai, és kereszt felmagasztalása holnapi ünnepét odaadással megünnepli, az pótolhatja a körülmények miatt kimaradt nagypénteki-húsvéti élményeket is.”

Ehhez kapcsolódva a reggeli sztihira versét idézte a főpásztor:

"Szállj magadba, ember! Újulj meg az elavultságból és a lélek megszentelődését ünnepeld! Amíg időd van reá, szenteld meg életedet és életed egész útját! A régi dolgok elmúltak, íme, az egész mindenség megújult. Ezt a gyümölcsöt teremd ezen az ünnepen, jóra való változással megváltozva. Így szentelődik meg az ember, így ünnepli meg a templomszentelés napját."

Szeptember 13-án a jeruzsálemi Felmagasztalás - más néven a Szent Sír templom 335-ös fölszentelésre emlékezünk. A templom a Golgota feltételezett helyszínén épült, maga a szentély pedig magába foglalja Jézus Krisztus keresztre feszítésének és közeli sírjának, illetve feltámadásának helyét.  

Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két történelmi eseményre, Krisztus keresztjének megtalálására és fölemelésére emlékezik az Egyház.

Az Egyház ezt az ünnepet az Úr keresztje megtalálásának emlékére rendelte el. Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona Jeruzsálembe ment, és egy idős zsidó útmutatása alapján sikerült megtalálni egy gödörben Jézus és a gonosztevők keresztjét. Mivel a kereszt felírása elkeveredett, Istenhez fordultak, hogy Ő mutassa meg az igazit. Először egy betegen fekvő asszonyhoz érintették a kereszteket. Jézus keresztjének érintésére az asszony meggyógyult. Utána egy temetésre vitt halottnál tették meg ugyanezt. Az igazi kereszt érintésére a halott feltámadt. Ezeknek a csodáknak híre sok embert vonzott a Golgota hegyére. Mivel a nagy tömeg miatt nem volt arra lehetőség, hogy mindnyájan megérintsék, megcsókolják Jézus keresztjét, Makariosz pátriárka, egy magas helyre állva, tisztelettel emelte a magasba Jézus keresztjét, hogy mindenki láthassa.

A  keresztfelmagasztalást holnap minden templomban elvégzik. Azonban a rendkívüli körülmények miatt, idén csupán meghajlással vagy leborulással hódolunk a kereszt előtt, de azt nem csókoljuk meg.

Címkék