Aranyjubileumi hálaadás Alsóregmecen

Szathmáry Béla atya pappá szentelésének jubileumát ünnepelte július 30-án.

Szathmáry Béla

Fél évszázad, amibe sok minden belefér, kezdte ünnepi köszöntőjét Béla atya jelenlegi szolgálati helyén, Alsóregmecen mondott aranymiséjén. A szertartáson azokkal együtt ünnepelt, akik életében meghatározó szerepet töltöttek és töltenek be; szép számú családjával, pályatársaival és paptestvéreivel, az alsóregmeci és környékbeli parókiákról érkező hívekkel, barátokkal. Béla atya hálával emlékezett azokra is, akik már személyesen nem lehettek jelen az ünnepen. Jubileumi papi jelmondata - „Áldott az Isten, ki meg nem vetette imádságomat és el nem vette el tőlem az Ő irgalmát!” – összegzése ötven éve tartó szolgálatának.

Béla atya hálaadásával is az Emberszeretőhöz fordul, akit a pap „leginkább képviselni akar, valahányszor Isten irgalmából részesíti a hozzá fordulókat.” – mondta ünnepi homíliájában Atanáz püspök, aki a jubiláns által idézett 65. zsoltár jól ismert kezdősorai után a további verseket is alkalmazta a fél évszázados papi szolgálat mozzanataira: Béla atya életszakaszait a fent említett zsoltár szavaival alátámasztva méltatta és kért áldást további munkájára.

A liturgia végén a főpásztor áldást adott Béla atya és felesége, Szabó Julianna házasságára is. Hiszen augusztus 5-én lesz 50 éve házasságkötésüknek, s nemegyszer a család és a kedves feleség adta a hátteret, ahonnan a jubiláns pap kedvességet, ihletet merített a folytatáshoz.

Az alsóregmeciek nevében Laczkó Pál polgármester köszöntötte az aranymisést és feleségét, felidézte a falu és a parókia fejlődésében játszott szerepüket.

FÉNYKÉPALBUM

Szathmáry Béla atya 1943. 11. 10-én született Kisvárdán. Pappá Nyíregyházán szentelték 1967. 08. 20-án.

Szolgálati helyei:

1967-1973 Kisvárda, segédlelkész

1973-1979 Hajdúdorog, segédlelkész

1979-1991 Piricse, parókus

1991-2005 Nyírbéltek, parókus

2005-től Alsóregmec, parókus