Álláshirdetés

Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola pályázatot hirdet, ének – bármely szakos tanár munkakör betöltésére.

álláshirdetés

Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola pályázatot hirdet,

ének – bármely szakos tanár munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

1 éves határozott idejű munkaviszony (alkalmasság esetén meghosszabbítható)                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

Edelény, Borsodi út 36/b.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • ének tanítása felső tagozaton
 • énekkar vezetése alsó és felső tagozaton
 • nyitottság az élménypedagógiai módszerek alkalmazására
 • versenyekre való felkészítés
 • iskolai közösségek programjaiba való tevékeny bekapcsolódás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

     - Büntetlen előélet

     - Főiskola, ének szakos általános iskolai tanár diploma

Előnyt jelentő tények és kompetenciák:

 •  egyházi ajánlás
 •  legalább 5 év szakmai tapasztalat
 •  a pedagógus pálya iránti elhivatottság
 •  kiváló szintű szervezőkészség
 •  alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik
 •  tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására
 •  részt vállal az intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (felvétel esetén nyújtandó be)
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okmányok másolata
 • motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

Szakmai információ az intézményvezetőtől kérhető a 30/583-1426 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • személyesen az általános iskola titkárságán,
 • elektronikus úton a szentmiklos.edeleny@gmail.com  e-mail címen keresztül.

A pályázók személyes meghallgatásának ideje: 2018. február 8.  9.00 óra

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 1.

Az állás betölthető: 2018. április 1-től.

A pályázati kiírás a csatolmányból letölthető

Csatolmány