A püspöki kar tagjai köszöntötték Szilárd püspök atyát 90. születésnapján

Dr. Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök július 19-én ünnepelte 90. születésnapját.

ajándékozás

Az eseményt megelőzően Erdő Péter bíboros, a püspöki kar jelenlegi és nyugalmazott tagjai, római- és görögkatolikus papok, szerzetesek, tisztelendő asszonyok közösen köszöntötték az idős főpásztort a püspöki kar székházában.

Szilárd püspök atya a Vatikánból is kapott köszöntő levelet: Leonadro Sandri, a Keleti Kongregáció bíboros-prefektusának levelét Erdő Péter bíboros úr olvasta föl, melynek fordítását lentebb közöljük.

köszöntés

A három görögkatolikus főpásztor Makláry Teréz Szentháromságot ábrázoló ikonját ajándékozta nagyrabecsült elődjének. A Görögkatolikus Szemlélet magazin nyári száma terjedelmes anyaggal tiszteleg Szilárd püspök előtt, szeretettel ajánljuk figyelmükbe!


Leonardo Sandri köszöntő levele:


Excellenciás Püspök atya!

Őexcellenciája Giorgio Demetrio Gallaro érsek-titkárral, Don Flavio Pace altitkárral és a Keleti Egyházak Dikasztériumának minden munkatársával együtt a legőszintébb jókívánságaimat fejezem ki 90. születésnapja alkalmából. 

Ezekkel a szavakkal szeretném Önnel együtt megköszönni az Úrnak a sok-sok eredményt és jót, amit hosszú élete során megvalósított az Ő kegyelme segítségével. Teológusként, pásztorként és tanítóként fáradhatatlanul dolgozott a magyar egyházért egy nem igazán könnyű időszakban. Papságát Isten népének szolgálatában élte, és apostoli munkájáért VI. Pál pápa püspökké nevezte ki. 

Az apostolok utódjaként 33 évig szolgált, és nem hagyta abba lelkipásztori tevékenységét, különösképpen az intézmények és az ifjúság területén.

Excellenciás Püspök atya, ismételten gratulálok ehhez a mérföldkőhöz, amelyet családjával, a Hajdúdorogi Főegyházmegyével és különösen Ferenc pápával való közösségben él meg.

Szent Konstantin és Szent István király oltalmára bízva Önt, megragadom az alkalmat, hogy megerősítsem szívélyes tiszteletemet.
 

Leonardo Sandri bíboros

Prefektus

Isten éltesse Szilárd püspök atyát!

Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye

 

Címkék